NIEUWE LEDEN aan de noordzijde van de stad die hemelsbreed minstens 180 meter verderop staan, terwijl op het eiland meestal de wind uit westelijke richting waait! In het Middelburgse vormde de commissaris des konings diezelfde maand nog zich een mening. Er bestond zijns inziens geen reden iets ten voordele van de Zierikzeese molenaar te doen. De twee acties van de door vakgenoten gesteunde graan molenaar Jacobus Wagenaar waren tevergeefs geweest. Hem restte na de mislukkingen weinig anders dan maar gewoon verder te gaan De Hoop met alle winden mee te kruien, en er zo het beste kandelaren de grote takken van een oude of ziekelijke boom of heester zo korten, dat er slechts een klein gedeelte van een tot twee voet lengte overblijft, dat opnieuw kan uitschieten (Van Dale) Geraadpleegde bronnen - Zeeuws Archief, Archief Provinciaal Bestuur 1851-1910, inv.nr. 2751 (agendanr. 2152). - J. L. Braber en C. P. Pols, Zierikzee zoals het was..., Zierikzeel 970. - websitewww.zeeuwsarchief.nl (ISIS) (februari 2005) (tekening Saskia Eggink - du Burck) Familie N. J. M. Baart te Zierikzee De heer ing. J. Beije te Zierikzee De heer L. J. van den Berge te Middelburg De heer B. Bijkerk te Burgh-Haamstede De heer G. van Dijk te Burgh-Haamstede De heer J. H. van Eldik te Zierikzee De heer P. A. A. Klok te Rosmalen De heer J. Lanting te Zierikzee Familie A. van Leeuwen te Burgh-Haamstede Mevrouw M. P. Moelker- Slager te Burgh-Haamstede De heer R. W. J. Ochtman te Zierikzee De heer A. C. M. Schouw te Zierikzee De heer M. Ton te 's Gravenpolder De heer S. van der Veer te Zierikzee De heer R. M. Verkamman te Rotterdam Mevrouw M. A. van der Zwan - Knijpinga te Zierikzee Familie W. van der Wekken te Brouwershaven 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 27