VAN DE REDACTIE Natuurlijk vindt u in het eerste nummer van Stad en Lande van het jaar de huishoudelijke bijdragen van de commissies. Vier commissies hebben dit maal de werkzaamheden en resultaten van 2004 op een rijtje gezet. Het jaarverslag van de Com missie Planologie zal in nummer 113 worden ge publiceerd. Andere inzenders voor het nummer zorgen ervoor dat er niet alleen bijdragen zijn uit de gelederen van de commissies. Johan Deij uit Meppel is een van hen. Hij schrijft naar aanleiding van de Zierikzeese silhouetten in de novembernummers van 2003 en 2004 over de geschiedenis van het vereeuwigde schaduwbeeld. In de vorige eeuw werd menig kinderboek hiermee geïllustreerd. Een Zierikzeese tekenleraar en het spookpaard van een kasteelheer uit Haamstede komen ter sprake. Piet van der Have uit Haarlem vertelt in 'Zelke- polder 1953-1954' over bijstand na de waters noodramp op Schouwen-Duiveland, van de Internationale Vrijwillige Hulpdienst en Service Civil International. Een aantal van 2000 vrij willigers schoot de plaatselijke bevolking te hulp. Deze personen vonden onderdak in door het Zwitserse Rode Kruis geschonken barakken. 'Gepraet' is er met Janet Timofei - Klatten te Brouwershaven, de gedreven kracht achter het kleine museum 'De Burghse Schoole' in Burgh- Haamstede. Deze geboren Rotterdamse stamt aan haar moederskant uit een Schouwen-Duivelandse familie. Misschien wordt hiermee wel haar 'boven gemiddelde belangstelling' voor de streek verklaard. In de rubriek '2004 in het kort' zijn de vorig jaar in Stad-en-Lande-kring circulerende nieuwsfeiten op een rij gezet. 'Uut de pepieren' gaat over de bezorgde molenaar van molen De Hoop in Zierikzee in 1888. Bomen bij de Nobelpoort èn het poortgebouw zelf zouden de windvang belemmeren. Gesteund door een aantal deskundigen wendde hij zich tot het gemeente- en het provinciebestuur. Genoemd museum 'De Burghse Schoole' heeft afgelopen 9 april 2005 in het kader van het nationale 'Jaar van het Kasteel en de Historische Buitenplaats' een expositie over de kastelen van Schouwen-Duiveland geopend, die werd vorm gegeven door de Vlissingse tentoonstellingmaker Ingrid Leeftink. De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland verzorgt ter gelegenheid van het themajaar in de zomer excursies in Schuddebeurs. De excursies zullen worden geleid door redactieleden Betty Blikman - Ruiterkamp en Sander den Haan, die in voorgaande jaren al groepen belangstellenden in het vroegere buiten plaatsenoord zijn voorgegaan. In dit jaar kan aan diverse activiteiten worden deelgenomen in het themajaar. Voor het 'Jaar van het Kasteel' is aan het begin van de maand in Slot Moermond door de Zeeuwse commissaris van de koningin drs. W. T. van Gelder het startsein gegeven. Een van de twee personen die bij die gelegenheid de banier van het themajaar in ontvangst mocht nemen, was het lid van de Commissie Monumenten en de Commissie Planologie jonkheer drs. D. M. Schorer. Deze bewoner van een bekende Schouwse buitenplaats is de eer te beurt gevallen, in zijn hoe danigheden van vertegenwoordiger van de eige naars van de buitenplaatsen in de provincie en voorzitter van de Stichting tot Behoud van Particu liere en Historische Buitenplaatsen. De agenda van de activiteiten in het 'Jaar van het Kasteel en de Historische Buitenplaats' kan worden gevonden op www.scez.nl.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 5