VAN HET BESTUUR "WIE IS DAT NOE?" Het is alweer bijna half februari als dit voorwoord wordt geschreven: nog even en het is vrijdag 15 april, de dag van de Voorjaarsvergadering. Op die avond in het Multifunctioneel centrum zult u naast het huishoudelijk deel van de vergadering vergast worden op een lezing door twee heren: Peter Heijkoop en Lenco van der Weel, die namens de Stichting Bunkerbehoud ons een en ander zullen vertellen onder de titel 'Bunkers op Schouwen- Duiveland'. Het beloofde legaat is eindelijk binnen. Een bedrag van ruim 3000 euro is op onze reke ning overgemaakt, en voor een gedeelte alweer opgesnoept aan voor de Vereniging belangrijke investeringen: het grote situatiebord bij Capelle en de folders ten bate van erfstellingen/schenkingen. In mei is er in de Nieuwe Kerk een bevrijdingfestival. Er is een tentoonstelling van voorwerpen uit de oorlogstijd te zien. De leden van onze Vereniging, die de oorlog bewust hebben meegemaakt, wordt verzocht zich bij de voorzitter te melden, als zij bereid zijn in de periode van 16 - 29 april aan leer lingen van basisscholen over hun ervaringen te vertellen. Bij voldoende deelname zal op deze mensen een enkel beroep gedaan kunnen worden. Het bestuur van de Vereniging gaat met ingang van dit jaar voor zijn vergaderingen het Verenig ingsgebouw der Hervormde gemeente Noord- gouwe frequenteren. Het is maar, dat u het weet! Graag tot ziens op de Voorjaarsvergadering! Hans Erbrink, voorzitter FOTO'S VAN ONBEKENDE SCHOUWEN-DUIVELANDERS In ieder nummer van Stad en Lande is een foto afgedrukt waarop een of meer personen zijn te zien van wie bij de beheerder van de afbeelding de identiteit onbekend is. De redactie houdt zich aanbevolen voor gegevens over de afgebeelde(n). Foto novembernummer 2004 (nummer 111): 'Personen in gesprek bij het thans niet meer bestaande Beursje op de dijk van Bruinisse in september 1965'. De persoon met de regenjas is Abraham van den Bos (1884-1965) en naast hem staat zijn neef Leendert Marinus van den Bos (1891 -1973). Omdat de eerste in juni 1965 is gestorven, moet de foto vroeger worden gedateerd dan in voorgaande beschrijving, (met dank aan de heer Jaap Wiebrens te Goes en mevrouw De Waal te Bruinisse) Personen pratend bij een draaiorgel in Zierik- zee omstreeks 1960 (foto: Collectie Jan Bruijns, Zeeuws Documentatiecentrum) MlNWlVc

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 6