van Schouwen-Duiveland en in de vitrines archeo logische vondsten. We mochten van Ken Buth een paardentrailer lenen om de tentoonstelling te ver voeren. Ad Leijdekkers, oftewel Arjaon, ons be stuurslid, schreef erover in de Zierikzeesche Nieuwsbode. Zodoende kregen we meteen nogal wat publiciteit. In Nieuwe Kerk in Zierikzee werd een Stad en Lande-dag georganiseerd. Die ging over cultuurbehoud. De toenmalige commissaris van de koningin was voorzitter van de conferen tie. Dan werd er verder nog een jubileumjaarboek uitgegeven. Een speciale uitgave, waarbij op het titelblad kopie van een schilderij van Theo Voor zaat stond afgedrukt. Voorzaat had het schilderij speciaal voor die gelegenheid vervaardigd. We hadden ons ten doel gesteld, om in dat jubileum jaar de magische grens van duizend leden te pas seren. Dat is niet gelukt en ook later niet. We kregen er in 1989 echter wel zo'n driehonderd leden bij. Ik bleek tijdens het jubileumjaar mijn sporen te hebben verdiend, want mij werd in 1990 ge vraagd om in het bestuur plaats te nemen.' Er kwam nog meer. In welke commissie ging je vervolgens? Traditioneel werden er vanaf 1946 excursies ge organiseerd door de vereniging. Het ene jaar in Nederland, het volgende in België. In 1995 stopte de vorige excursiecommissie ermee. Saskia Eggink vroeg mij, om samen met haar de commissie voort te zetten. Zij vond het heel belangrijk, dat de traditie van de excursie kon blijven bestaan. Tineke Deurloo kwam toen net in het bestuur en wilde ook wel meedoen. Eerder waren de excur sies altijd in mei, maar dat kwam mij niet goed uit. Dat is de examentijd in mijn werk. Bovendien waren er van andere verenigingen al veel activi teiten in mei. Daarom hebben we de excursie in 1996 voor het eerst in september georganiseerd. Ook voor het eerst, met aansluitend een diner erbij. Ik ben gek op oude kerken. Voor mij dus de opdracht om de historische achtergrond te bestu deren van de kerken en andere panden die we bezochten en er over te vertellen. Op weg in de bus vertel ik ook al het een en ander over de stad of de streek, die we bezoeken. Tineke zegt altijd: 'Daar hebben we Peter weer, hij sleept zijn hele bibliotheek mee.' Ik wil wel beslagen ten ijs komen. Er komen altijd heel veel vragen en er zit altijd wel iemand in de bus, die er ook iets vanaf weet. Ze vinden het leuk om mijn kennis te testen. Ik schrijf vooraf in het verenigingsblad een artikel over de historische achtergronden. Ik blijf overigens nog wel lid van de excursiecommissie.' Dan was je ook nog lid van een kleine, maar belangrijke, commissie. Welke? 'De Commissie Huisnamen. Daar zijn we in de zeventigerjaren mee begonnen. Nu Betty Blikman en ik. Eerder ook nog Hugo Doeleman en Johan van Sloten. We inventariseerden alle historische huisnamen in Zierikzee. Die namen zijn of waren te vinden in de bovenlichten of op het kalf, de rand boven de deur van de huizen. A. van der Zande, gemeentemedewerker, zette voor ons verdwenen namen terug. Wij zochten die namen op in het archief. Behalve dat ik alle genoemde activiteiten voor de vereniging heb ondernomen, heb ik daar naast nog drie artikelen in het jaarboek, de Kroniek van het land van de zeemeermin, gepubli ceerd. Nu wil ik een tijdje vanaf de zijlijn, als gewoon lid, de activiteiten van de vereniging vol gen.' Anja Romijn Peter Vleugel (foto familiekring) 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 17