Redactiecommissie: Betty Blikman - Ruiterkamp Anja Romijn - de Raat Joris Boddaert (advisering) Jan Verduijn den Boer (fotografie) Sander den Haan (eindredactie) Lange Nobelstraat 40, 4301 HG Zierikzee, tel. 0111 -416861 INHOUD blz Van de redactie 1 Van het bestuur 2 Wie is dat noe? 3 Cats revived 4 Folklore rondom vrijerij op Schouwen-Duiveland 5 Een zomers uitstapje naar Westenschouwen in 1770 Jaarverslag Commissie Planologie 11 Wandelkaart buitenplaatsengebied 12 Noordgouwe (Schuddebeurs) Mossels mit'n Rooze 13 Praet. Een gesprek met 14 Volkskunstenaars Jan en Piet Hoek in Bruinisse 16 Excursie Utrecht 22 Kodak's Castle 24 Herinnering aan de buitentuinen van Zierikzee 25 Nieuwe leden 27 Stichting Steunfonds Stad en Lande 27 Nummer 113, 42e jaargang, augustus 2005 ISSN 0166-8757 Sluitingsdatum inleveren kopij voor nr. 114: 15 september 2005 (de kopij kan op diskette dan wel per e-mail (s.den.haan@zeeuwsarchief.nl) in VJP of Word worden ingeleverd) Afbeelding kaft: de gebeeldhouwde zeemeerman en zeemeermin als houders van het Zierikzeese wapen aan de voorgevel van de Gasthuiskerk (foto redactie)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 2