"WIE IS DAT NOE?" FOTO'S VAN ONBEKENDE SCHOUWEN-DUIVELANDERS Hare majesteit koningin Juliana en andere personen op de Ring in Dreischor in 1953 (foto Zeeuws Documentatiecentrum) In ieder nummer van Stad en Lande is een foto afgedrukt waarop een of meer personen zijn te zien van wie bij de beheerder van de afbeelding de identiteit onbekend is. De redactie houdt zich aanbevolen voor gegevens over de afgebeelde(n). Foto novembernummer 2004 (nummer 7 71): 'Personen pratend bij een draaiorgel in Zierikzee omstreeks 1960 (foto J. D. C. Berrevoets, Collectie Jan Bruijns, Zeeuws Documentatiecentrum) We zien de orgeldraaier Cornells Rossen (1890- 1976), sinds de jaren zestig ereburger van zijn geboorteplaats Essen in België, en zijn echtgenote Johanna M. Rossen-Janszen (1893-1980) in 1971. Links van hen staat knecht Maarten P. van der Have, bijgenaamd Maarten Koeke, die bij hen inwoonde. Met hun orgel, dat werd voortgetrokken door de merrie Nellie, waren deze personen op de markt dag en zaterdag in Zierikzee te zien. De heer en mevrouw Rossen hadden ook een slijpkar waar mee naar alle dorpen op Schouwen-Duiveland werd gereden, om scharen en andere metalen voorwerpen te slijpen. Nellies stal stond aan de Weststraat en zij graasde op het weiland waar nu het parkeerterrein aan de Hoofdpoortstraat ligt. 'Opa Rossen' heeft in de jaren zeventig opgetreden in een muziekprogramma van Ted de Braak van de NCRV. Toen in dit programma door De Braak werd geïnformeerd naar zijn belangstelling voor draai- orgelmuziek, antwoordde Rossen dat hij er geen donder aan vond en dat hij het draaiorgel het liefst tot puin zou slaan. Twee kleinzonen van het echtpaar Rossen-Janszen zetten de familietradities voort: de heren M. A. Gieskes, als orgeldraaier te Zierikzee, en C. Rossen, als orgeldraaier en scharenslijper te Middelharnis Het orgel op de foto is na een ongelukje in Nieuwer- kerk in 1968 gerestaureerd. Het instrument bevindt zich thans in het bezit van laatstgenoemde C. Rossen. (met dank aan onder anderen de heer A/7. A. Gieskes te Zierikzee) 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 5