WANDELKAART BUITENPLAATSENGEBIED NOORDGOUWE (SCHUDDEBEURS) Ter gelegenheid van het 'Jaar van het Kasteel (en de Historische Buitenplaats) 2005', is een zeer informatieve wandelkaart vervaardigd, waarmee alle tot nu toe bekende (verdwenen) landhuizen en woningen van landsteden c.q. de plaats hiervan, kunnen worden opgespoord. In kleur toont deze uit historisch kadastraal materiaal samengestelde kaart, hoe rijk aan bomen het 'lustoord Noordgouwe' in de eerste helft van de negentiende eeuw nog was. Op de achterzijde van het blad wordt in het kort per buiten of landstede de geschiedenis weergegeven, informatie die nog niet eerder is gepubliceerd. Uitgeefster van de kaart is de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duive- land. Sander den Haan, archivaris bij het Zeeuws Archief, heeft deze samengesteld op basis van zijn bijdragen aan de 'Kadastrale Atlas Brouwershaven' (1999) en resultaat van uitgebreid archiefonderzoek. De wandelkaart kan worden besteld bij het secreta riaat (e-mailadres: secretariaat@stad-en-lande.nl) (postadres: postbus 70, 4300 AB Zierikzee). De prijs is 3,50 euro. Een deel van dit bedrag zal ten goede komen aan de jonge Stichting Steunfonds Stad en Lande, voor behoud van monumentaal Schouwen- Duiveland. Theekoepel op kunstmatig heuveltje op de voormalige buitenplaats Rustenburg in Schuddebeurs (foto redactie 1999) 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 14