EXCURSIE UTRECHT Op zaterdag 3 september gaat de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland naar Utrecht. In deze fraaie oude stad zijn we als vereniging nog nooit geweest! In het jaar 48 na Christus bouwden de Romeinen onder leiding van Corbulo een castellum. Dit was aanvankelijk een vierkante aarden wal met gracht met een houten pallisade en houten torens. Later werd dit castellum in steen opgetrokken. Dit fort heeft op de plaats van het huidi ge Domplein, de Dom en de Domtoren gestaan. Deze grenspost van het Romeinse Rijk aan de rivier de Rijn heette Trajectum: oversteekplaats. Samen met dat andere Trajectum ad Mosam (Maa stricht), wat we enkele jaren geleden bezochten, hoort Utrecht tot de oudste Nederlandse steden. In de derde eeuw na Christus vertrokken de Romeinen uit deze streken. In de daarop volgende Frankische Tijd was Utrecht weer een grensgebied tus sen de Franken en de Friezen. Omstreeks 690 na Christus kwam de Angelsakische prediker Willibrord naar Utrecht. Zijn standbeeld staat nog op het Sint Janskerkhof. Hij stichtte de Martinuskerk en bracht het christendom in de Nederlanden. Deze kerk werd steeds meer uitge-breid, Utrecht werd bisschopsstad (dus de kerk werd een dom kathedraal in het Franstalige gebied) en het religieuze centrum van de Nederlanden. In de elfde eeuw stichtte bisschop Bernoldus in Utrecht een kerkenkruis, waarbij de Dom midden in dat kruis kwam te liggen. Eromheen werden vier kerken gebouwd die samen een kruis vormden. Tegenover de half Romaans- half Gotische Sint Janskerk hebben we een koffie-adres gevonden: Restaurant en Brasserie Luden, Sintjanskerkhof 10. Binnen troffen we een grote zaal met een zeer fraai achttiende-eeuwse stuc- plafond. Het leek de Spiegelzaal in het paleis van Versailles wel! Na de koffie komen daar de gidsen ons ophalen voor een interessante stadswande ling. We ontdekten dat er zelfs verschillende, interesssan- te stadswandelingen gedaan kunnen worden, zodat de deelnemers aan de excursie er één kunnen kiezen. - Langs grachten en werven: de vele kelders langs De Domtoren te Utrecht (foto Commissie Excursie) 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 24