LEZINGEN IN MIDDELBURG Historisch linnengoed De Werkgroep Kunstgeschiedenis, een van de af delingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, organiseert het komende seizoen enkele interessante lezingen. Op maan dag 28 november 2005 komt Sanny de Zoete naar Middelburg. Zij is expert op het gebied van antiek linnengoed. Ze houdt haar lezing 'De ver borgen schat' aan de hand van dia's. Ze laat ons kennis maken met de rijke geschiedenis van het linnen tafeldamast van de zestiende eeuw tot nu. De ingewikkelde en vaak kunstzinnige patronen spreken tot de verbeelding. Op schilderijen werden plooien in stoffen vaak goed weergegeven. De his torica, die ook enkele boeken over dit onderwerp heeft geschreven, geeft ook informatie over de grootte van de linnenuitzet vroeger en het wassen, mangelen en persen toen. Want, wit gewassen en net in de vouw, dat is een sieraad voor de vrouw! De lezing vindt plaats in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 1 te Middelburg en begint om 19.30 uur. Niet leden betalen vijf euro entree. Streekdrachten Op maandag 20 en maandag 27 februari 2006 om 19.30 uur houden dr. Jeanine Dekker en drs. Katie Heyning een tweetal lezingen over de ontwikkeling van de Zeeuws streekdrachten, onder de titel: 'Streekdrachten in Zeeland, een cultuurhistorische verkenning'. Zij gaan in op de rol die culturele normen en waarden, sociale verhoudingen, handel en nijverheid bij de totstand koming van regionale drachten hebben gespeeld. De lezingen worden gehouden in de grote zaal van de Zeeuwse Bibliotheek. Opgaven voor deel name telefonisch 0118-654347 of per e-mail (kzgw@zeeuwsebibliotheek.nl) Doopjurkje uit de verzameling van Sanny de Zoete 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 24