UITGEVER UIT ZIERIKZEE ALS BEVORDERAAR VAN HET WERK VAN HANS CHRISTIAN ANDERSEN Dat er een verband is tussen de schrijver van 'De nieuwe kleren van de keizer', 'Het meisje met de zwavelstokjes' en 'Het lelijke jonge eendje', en een letterkundige uit Zierikzee is niet zo bekend. Dit jaar waarin wordt gevierd dat de schrijver van deze sprookjes twee eeuwen geleden ter wereld kwam, vormt misschien een goede aanleiding te proberen een beknopt levensverhaal van de Zierikzeeënaar voor het voetlicht te brengen. Het is het verhaal van een persoon die aan de wieg van de Zierikzeesche Nieuwsbode heeft gestaan. De Zierikzeeënaar ver trok in het oprichtingsjaar van de krant naar Den Haag, waar hij een cultureel tijdschrift wilde be ginnen en de sprookjes van de sprookjesschrijver uit Denemarken meer bekendheid wenste te geven. Geboortehuis van Jacobus Leunis van der Vliet aan de Meelstraat in Zierikzee (foto redactie) Jonge jaren In het pand Meelstraat 52 (toen B 417) - een smal woonhuis met een sierlijk gemetselde gevel - kwam enkele tientallen jaren eerder, op 19 november 1814, deze Jacobus Leunis van der Vliet ter wereld als oudste zoon van de horlogemaker Christiaan van der Vliet en Maatje Hoogstraate.' Zijn jeugd is verre van onbezorgd geweest. Toen zijn moeder stierf, was hij nog maar een jaar oud. Op driejarige leeftijd kreeg hij een stiefmoeder, Adriana Dekker Louisdr., die echter ook al niet oud werd. Hij was nog maar zeventien jaar bij haar overlijden. Daarnaast verloor hij nog acht van zijn broertjes en zusjes. Alleen de twee half zusters Maria Louisa en Adriana Theodora bleven in leven. Omstreeks 1830 verhuisde het gezin vanuit de Poststraat naar het indrukwekkende hoekhuis Mol 1, waarin een winkel in goud en zilver werd geopend (tegenwoordig een winkel van de Stadsbakkerij).2 Jacobus Leunis genoot een goede opvoeding, waarvan ook het onderwijs in de Duitse, Engelse en Franse taal deel uitmaakte. Lezen en schrijven van proza en poëzie trokken hem zeer. Al spoedig werden in almanakken en tijdschriften zijn literaire stukjes opgenomen. De biograaf der bekende Zeeuwen Frederik Nagtglas (1821 -1902) - die Van der Vliet enkele malen had ontmoet - schrijft tegen het eind van de negentiende eeuw over hem, dat tijdens zijn jeugd de familie zich al had verbaasd over de bedrevenheid in het schrijven en dichten. Niet in de laatste plaats de rijke nicht van zijn stiefmoeder: "Zijne zonderlinge nicht, de schrandere door zuinig heid bekende juffrouw Adriana Dekker [Jacobusdr.j placht wel te zeggen dat er van haar buur- neefje iets groots zou groeien Waarschijnlijk moest hij voldoen aan de wens van zijn vader, zich te bekwamen in het apothekersvak. Zijn vertrek in het voorjaar van 1834 als negen tienjarige jongeman naar Haarlem, kan daarmee in verband hebben gestaan. Twee jaar later kwam hij weer terug, misschien had hij de opleiding toen voltooid. Het Zierikzeese bevolkingsregister maakt melding van de daarna plaatsvindende ver huizing naar Den Bosch, maar helaas zonder 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 17