CURSUSSEN GENEALOGIE EN STREEKGESCHIEDENIS Het bestuur van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland heeft - naar aanleiding van verzoeken van leden - het voornemen in het sei zoen 2006-2007 een tweetal cursussen voor leden en andere belangstellenden te organiseren. De eerste cursus betreft het onderwerp 'Genealogie'. Deze cursus is toegespitst op be langstellenden die weinig of geen ervaring heb ben met historisch onderzoek. In een viertal bij eenkomsten zal - in nauwe samenwerking met het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland - aan dacht worden besteed aan onder meer: voorbereiding; bronnen over Schouwen-Duiveland; speciale computerprogramma's; heraldiek (wapenkunde); Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (met excursie door depot en studiezalen). De tweede cursus betreft het onderwerp 'Streek geschiedenis'. Deze cursus is bedoeld voor geïn teresseerde nieuwe inwoners van Schouwen- Duiveland, maar natuurlijk ook voor andere inwoners die meer over (de geschiedenis van) hun woonomgeving willen weten. In vijf tot zes bij eenkomsten zal onder meer aandacht worden besteed aan: de geografische en geologische bijzonderheden van het eiland; de middeleeuwse geschiedenis van het eiland, toegespitst op Zierikzee en Brouwershaven; de economische geschiedenis, waarin land bouw en visserij een belangrijke rol spelen; de eigen aard van de bevolking, levensbeschou wingen etc. Het bestuur van Stad en Lande wil graag de belangstelling peilen voor deze cursussen. Indien u het voornemen heeft aan een van beide cursus sen deel te nemen, dan wordt u verzocht dit te melden bij de bestuursleden: Joop van Loo (tel. 0111-412926; e-mail joopvanloo@zeelandnet.nl) of André Flikweert (tel. 0111-410991; e-mail asflikweert@zeelandnet.nl). "Geslachtboom" van de in Renesse geboren Cornells Blom (1734-1805), in jaren '60 van de achttiende eeuw schoolmeester te Oosterland, en de aldaar ter wereld gekomen Lijntje Braams (1736-1800), een dochter van Adriaan Marinusz. Braam en Willemijntje Crijnsdr. de Swarte (Zeeuws Archief) tftflAcit 'Zïöültt I hora tic* jSfpis.jJfb i f "i> :s ."frKj-c,! Cvrtilc «fit j-'Jnuwt raau iibtrIkctfd auffaa i *rrrl 1'JUf.L /Litits.' «Xvrr( viKprtl<>Vn llifmcllr 1 (oljtVTVire klmlcivn rrt>hij£rt\- 2 timi ji.dr^nt.TvÖ.T,.iffrmrifcfrfnVnrimed Ififrti- >nd<l.<,ndr«<lcdr^i,fkr/lCTf.g/nii<vJw.isr rrrr 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 10