JAARVERSLAG COMMISSIE KLEINE MONUMENTEN De bijzondere ledenvergadering van 25 novem ber 2005 (foto Merel Bootsma, Nieuwerkerk) de leden te peilen en naar aanleiding daarvan te beoordelen of het in deze versie in de publiciteit kon worden gebracht. De vergadering had plaats op een bijzonder stormachtige avond (windkracht 101), waardoor verscheidene leden er de voor keur aan gaven thuis te blijven. Desondanks viel de opkomst (ruim 30 personen) niet tegen en - wat belangrijker was - verwelkomde men het stuk als een duidelijk en verfrissend antwoord op een groeiende tendens in de gemeente om stedenschoon, landschap en historisch erfgoed enerzijds meer dienstbaar te maken aan de com mercie, maar voor het behoud daarvan ander zijds vrijwel niets meer over te hebben. Wel klonk er bij enkelen kritiek door, op wat zij noemden de 'negatieve teneur' van het ontwerp. Wij als Commissie Planologie voelden dat niet zo, maar hebben met twee leden van het bestuur getracht de tekst zodanig aan te passen dat daaraan zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen. D. M. Scborer Naschrift Het duurde vervolgens nog twee maanden voor dat de uiteindelijke tekst van 'Ervaren en Bewaren', in een nieuw jasje gestoken en van mooie foto's voorzien, van de drukpersen liep en op 14 maart 2006 aan de demissionaire wethouder van ruim telijke ordening, de heer R. van der Wekken, kon worden aangeboden (zie ook pag. 1-3). De Commissie Kleine Monumenten, bestaande uit F. Babijn, J. G. Verduijn den Boer en J. C. Erbrink, heeft in 2005 een nadere inventarisatie gemaakt van nog te onderzoeken delen van Dreischor en Zierikzee. De lijst van objecten is gereed, en een en ander wacht op het vastleggen op de gevoelige plaat. Dat zal in 2006 - voordat de bomen weer in blad staan! - gebeuren. Hans Erbrink 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 19