Hans Christ/an Andersen (1805-1875) wiens persoon en werk in 2005 werd herdacht (coll. H. C. Andersens Hus, Odense (Denemarken), olieverfportret door Christian Albrecht Jensen uit 1836) - de geboren Zierikzeeënaar Jacobus L. van der Vliet, uitgever te Den Haag, een van de eerste Nederlanders die de bekendheid van het werk van de Deense sprookjesschrijver Andersen wil den bevorderen, door Den Haan ter gelegenheid van het 'Hans Christian Andersenjaar 2005'. Schrijfster en columniste Marjan Berk - die in Margriet (nr. 38 pag. 18) vertelde over haar bezoek aan Schuddebeurs tijdens de in juli door Stad en Lande gehouden rondleidingen - heeft op verzoek van de Commissie Tijdschrift voor het augustus nummer geschreven over haar historisch onder zoek in Zierikzee en Middelburg. Dit onderzoek is dit jaar uitgemond in een bij Uitgeverij Atlas ver schenen boek met een omvangrijke genealogische bijlage waarin informatie over vele Schouwen- Duivelanders. De vaste rubrieken 'Praet', 'Wie is dat noe?', 'In het kort' (jaaroverzicht) en 'Uut de pepieren' (alleen in de nummer 112) waren er ook weer in 2005. Ze werden verzorgd door achtereenvol gens Betty Blikman-Ruiterkamp/Anja Romijn-de Raat, drs. Liesbeth van der Doe-van der Geest/ Sander den Haan, Jan Verduijn den Boer en Den Haan. Saskia Eggink-du Burck te Nieuwerkerk illu streerde de aflevering van 'Uut de pepieren' in het aprilnummer, die gaat over belemmering van de windvang door molen De Hoop te Zierikzee in de tweede helft van de negentiende eeuw. In 'Praet' stonden centraal: Janet Timofei-Klatten, beheerder van het museum De Burghse Schoole te Burgh- Haamstede, drs. Peter Vleugel, oud-bestuurs lid van de Vereniging, en Bart van der Wekken, liefhebber en deskundige op het gebied van het Nederlandse trekpaard. De verzending van Stad en Lande werd voorbereid door: Lex en Emmy Luijendijk te Burgh-Haamstede, Carolien de Vrieze aldaar, en de bestuursleden Hans Erbrink en Cor van der Linde met hun echt genotes. Voor de bezorging in diverse kernen op Schouwen-Duiveland hebben zich ingezet de leden Hugo Doeleman, in de kern Dreischor, Jan Verduijn den Boer, in Noordgouwe, Ger van den Bosch, in Renesse, en ook de bestuursleden Rien Hillebrand, in Zonnemaire, en drs. Peter Vleugel, in Nieuwerkerk. Sander den Haan 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 25