Tournee Maloitz |J§ door Zeeland OPTREDEN TELEPAAT MALOÏTZ TE ZIERIKZEE IN MAART 1923 De mens wil vermaakt worden. En omdat smaken verschillen, kan dit op diverse manieren plaats vinden. Meestal vertoont degene die optreedt zijn 'kunsten', alleen of in groepsverband, voor publiek met grote verwachtingen. Hij of zij is goed in iets bijzonders, waarin het publiek minder of niet geoefend is. Spannende voorstellingen zijn vanouds heel geliefd. In de jaren twintig van de vorige eeuw zul len de Zierikzeeënaars wat spanning betreft aan hun trekken zijn gekomen, door het optreden van een beroemde joodse heer, die vóór zijn bezoek aan Zierikzee onder meer in het buitenland, het Scheveningse Kurhaus en diverse Zeeuwse steden reeds optredens had verzorgd. Tournee Maloitz door Zeeland. Donderdag 15 en vrijdag 16 maart om 8 uur zal de beroemde onovertroffen hoftelepaat-hypnotiseur-magneti- seur Maloïtz, bijgenaamd 'de politiespeurhond', slechts twee demonstratieve avonden geven en werken met pols, koper, zonder contact en geblinddoekt: voorts massasuggestie, hypnose, catalepsie (verstijving in de spieren, gepaard gaan de met gevoelloosheid), magnetisme en andere occulte wetenschappelijke experimenten. De grote, opvallende advertentie vermeldt verder dat Maloïtz zijn prestaties aan het ongelooflijke grenzen. Hij kan zelfs diefstal opsporen langs tele pathische weg. Achter de artiestennaam Maloïtz gaat de persoon van de Amsterdammer Max Louis Blitz schuil, een internationaal bekend telepaat. Er zijn twee websites waarop zijn naam is te vinden tussen de namen van vele andere zogenaamde 'mental mediums' Hij wordt vermeld tussen per sonen uit Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië en Noorwegen. Kennelijk waren telepathie en andere 'occulte wetenschappen' ook in de eerste decen nia van de twintigste eeuw in de mode. Zijn optredens waren sensationeel om mee te maken. Maloïtz wist de mensheid overal waar hij kwam versteld te doen staanDaarom trok hij ook hier in Zeeland volle zalen. Oe beroemde Telepaath-Hypnotiseur-Magnetlseur M0 A i t bijgenaamd de a I O I I Z Politiespeurhond zsl op Woensdag 14 Maart, 11 nor v.meeto openfcwe Telepatisohe opdrac! per auto door Zierikzee ten uitvoer brengen Öeze opdraofiT^s samecgestel door ocd6 commissie bestaande nlt enkele der eerste notabelen der stad en won gedurende het goheele verloop door deze commissie geoontroleerd. De an wordt belangeloos afgestaan door den heer P. DEN HAAN, Antohandelai De afrit vindt plaats te 11 nar 's morgens Tan ai 8ooletelt .Concordia". DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND: Groote Demonstraties in de Concertzaal Zie aanplakbiljetten en annonce van Woenadagavom Advertentie 'Zierikzeesche Nieuwsbode' enkele dagen voor het optreden per auto van tele paat Maloïtz in Zierikzee (Gemeentearchief Schouwen-Duiveland) Max Louis Blitz (geb. 1895) alias telepaat Maloïtz (foto ca. 1920; coll. Joods Historisch Museum) Verwacht op Schouwen In deZierlkzeese Nieuwsbode van 14 maart 1923 werd een grote advertentie geplaatst, waarin avondoptredens van eerdergenoemde, naar mag worden aangenomen met bijzondere gaven geze gende heer Maloïtz* werden aangekondigd. De advertentie vermeldt: 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 26