Een moeilijke opdracht In Zierikzee begonnen zijn optredens op woensdag morgen 14 maart met "een openbare telepatische opdracht per auto"; een autorit door de stad. Net als die al had plaatsgevonden in Goes, Vlissingen en Terneuzen. De autorit werd steeds heel goed voorbereid. Natuurlijk niet door de telepaat zelf, maar door een commissie van vrijwilligers. In de Oosterscheldestad waren dit burgemeester en jurist Abraham Jacobus Frederik Fokker, de com missaris van politie Reint Pieter Brons, Reinier Gerritsen, directeur van de VVV, mr. Van Heusden, werkzaam aan de Arrondissementsrechtbank Zierikzee en uitgever-redacteur Marinus Johannis Kosten van de Zierikzeesche Nieuwsbode', een select gezelschap. Maloïtz had geschreven dat hij hoopte dat de commissie een opdracht zou bedenken die hem door heel Zierikzee zou voe ren en niet te gemakkelijk was. Al bij voorbaat zei hij dat zijn optreden aan het onvoorstelbare zou grenzen, zó overtuigd was hij dat hij het er goed vanaf zou brengen. Een dag tevoren kwamen de vrijwilligers ten huize van de burgemeester bijeen om de route uit te zetten. Tijdens de discussie werden de volgende handelingen bedacht: Telepaat Maloïtz moet vanaf Sociëteit Concordia langs de zuidzijde van het Flavenpark naar het kantoor van de Registratie rijden. Voor dit gebouw moet de auto stoppen en dient de telepaat het binnen te gaan. In het vertrek achter de eerste deur aan de linkerkant, moeten uit de rechterbo- venlade van het daar aanwezige schrijfbureau een sleutelring met sleutels gepakt worden. Fliermee dient Maloïtz zich te begeven naar de kluis, deze te openen met de juiste sleutel. Uit de kluis dient hij het pakje te halen dat in de linkerhoek ligt. Daarna moet hij de kluis sluiten en de sleutelring aan de commissaris van politie geven. Hij moet het pakje meenemen, de auto laten keren en rij den langs de noordzijde van het Havenpark naar de muziektent. Daar moet hij stoppen, de tent beklimmen, het pakje openmaken en de vlag die daarin zit aan een van de palen van de tent han gen. Na de tent te hebben verlaten, dient hij uit de linkerjaszak van de politiecommissaris de zich daarin bevindende sleutels te pakken, de grootste uit te kiezen en de andere weer in de zak te stop pen. Met die sleutel moet de gedachtenlezer langs het Havenpark, de Oude Haven, Nieuwe Haven, Nieuwe Bogerdstraat, Sint Domusstraat, Fonteine en de Pieterseliestraat, de Manhuisstraat inrijden, dan linksaf de Poststraat in, rechtsaf om de Grote Kerk heen en de Meeistraat in. In die straat dient hij voor het politiebureau (dat zich toen naast het stadhuis bevond) te stoppen, daar naar binnen te gaan en met de sleutel uit de zak van de com missaris de achterste cel links te openen, en daar uit de brief mee te nemen die onder de brits ligt. Vervolgens moet hij daarmee door de Meeistraat rijden, over de Dam enzovoort. Aan de zuidzijde van het Havenpark dient hij voor 's Landskamer van het Waterschap Schouwen halt te houden (dit kantoor was toen het pand naast het huidige pand met die naam). In het waterschapskantoor moet hij de brief op de schoorsteen van de bene- denvergaderzaal zetten. Dan moet hij een boek pakken uit de vensterbank - commissielid Fokkers Schouwen van 1600 tot 1900 - dat aan het lid Van Heusden geven, en dan weer instappen om via een omweg naar het stadhuis te rijden. Daar moet hij de trap opgaan naar de secretarie, Van Heusden het boek uit handen nemen en dit aan een van de daar aanwezige personen geven. Wie kan zo een ingewikkelde opdracht zon der voorkennis uitvoeren? Dit is normaliter toch onmogelijk? Het optreden met de automobiel De dag van de eerste demonstratie verzamelden de leden van de commissie van vrijwilligers zich in de bovenzaal van Concordia, en maakten daar kennis met Maloïtz. De telepaat moest meteen al een kleine proef afleggen, waarin hij slaagde. Toen begon het 'echte werk'. Pieter den Haan, autohandelaar en eigenaar van een thans niet meer bestaande garage aan de Verrenieuwstraat, ter plaatse van het huidige Hofferplein, had "wel willend en belangeloos" een automobiel beschik baar gesteld. Vrijwel zeker trad Den Haan zelf als chauffeur op, in zijn eigen Spyker. In die hoeda nigheid bracht hij in de eerste decennia van de vorige eeuw ook jachtgezelschappen naar de Westhoek. De commissieleden stapten in de auto, waarvan de kap opengeslagen zal zijn geweest. Reinier Gerritsen, de begeleider van de telepaat, nam voorin plaats. Maloïtz ging op de treeplank staan. Door overbrenging van de gedachten van Gerritsen op Maloïtz, moesten de verschillende handelingen worden uitgevoerd. De telepaat wees de chauffeur de straat die hij moest inrijden, en

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 27