waar gestopt moest worden. En wat gebeur de er? Het ging helemaal goed! De Zierikzeese Nieuwsbode schrijft: Met pijnlijke nauwkeurigheid, zonder enige aar zeling en met grote snelheid verrichtte de heer Maloïtz de opdracht tot grote verbazing en algemene bewondering der commissie, die niets anders kon dan den telepaat geluk te wensen met het behaalde succes. Ook van de zijde van het publiek ontbrak de belangstelling niet, de straten stonden vol met mensen om naar de verrichtingen van Maloïtz te kijken. Wat deze morgen getoond werd, overtrof alles wat we tot op heden op dit gebied hebben gezien of bijgewoond! Pieter den Haan hier als chauffeur voor de fami lie Van der Lek de Clercq en naar aangenomen mag worden op 14 maart 1923 ook voor tele paat Maloïtz (foto ca. 1915 door onbekende fotograaf; part, coll.) Tot zover de krant over de gebeurtenis op de maartse woensdag. Op donderdag en vrij dagavond gaf de telepaat demonstraties in de Zierikzeese Concertzaal. Deze avonden, waarvoor de toegangsprijs van 1 gulden 25 cent, 90 cent of 60 cent moest worden betaald, waren uitverkocht. En het publiek kreeg waar voor zijn geld! In de pauzes trad de destijds bekende 'piano-humorist' Jacques Dutreau op. Ook hij verschafte het publiek veel vermaak, met zijn pianospel en levensliedjes. Aan het slot werden beiden langdurig bejubeld. Maloïtz en Dutreau gaven op 2 april ook nog een dergelijke voorstelling in Dreischor. Daar is een wat minder uitgebreid verslag van gemaakt. Wel valt hieruit op te maken, dat de rol van de begeleider van de autotocht heel belangrijk was. In Dreischor lukte het Maloïtz namelijk niet om de gedachten van die persoon te lezen. Maar toen een andere persoon voor deze de plaats kwam, ging het goed. De route ging toen zelfs door Noordgouwe. Op 3 april trok het tweetal ook in Dreischor een volle zaal en boekten daar succes. Volgens de Zierikzeesche Nieuwsbode was in de eerste decennia van de vorige eeuw best veel ver maak in Zierikzee. Het optreden van de mysterieu ze, joodse man met de Oost- Europese 'artiestennaam' zal wel tot de hoogtepunten hebben behoord! Betty Blikman-Ruiterkamp Max Louis Blitz, omstreeks 1920 ook werkzaam in de Nederlandse filmwe reld, overleed in deTweede Wereldoorlog in het door gangskamp Amersfoort. Met dank aan Jelka Kröger, medewerkster van de Mediatheek/Collectie van het Joods Historisch Museum, en Jac. den Haan Pzn. te Zierikzee. Geraadpleegde bronnen - www.survivalafterdeath.org/articles (geraad pleegd februari 2006). - www.fransnienhuys.nl (memoires Veronica-pre- sentator Frans Nienhuys (1905-1994) hoofd stuk 8) (geraadpleegd maart 2006). - Frederick Marion, In my minds eye, London 1949. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 28