2005 IN HET KORT NALEZING VAN EEN JAARGANG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 12 januari De jarenlang verwaarloosde huisjes aan de Maarstraat in Zierikzee zijn intussen bouwvallig geworden en wachten op de sloophamer. Delta Projektpartners Zierikzee kan op de plaats ervan - een historische toplocatie - nieuwbouw verwe zenlijken. 22 januari De tuinmuur rond de hervormde kerk in Oosterland wordt hersteld en gedeeltelijk herbouwd. 28 januari Het Plan Buitengebied van de Gemeente Schouwen-Duiveland is door de Provincie Zeeland afgekeurd, omdat het niet aan de eisen voldoet. 15 februari Te Noordgouwe is men gematigd enthousiast over het bouwproject De Lelie - vernoemd naar de bierbrouwerij en latere hofstede van die naam - waarbij de boerenschuren zullen worden vervan gen door een wooncomplex. 16 februari De Gemeente verleent de vijf Noorse geschenkwo ningen aan het Duinwegje in Burgh-Haamstede, eigendom van de woningbouwcorporatie Zeeuw- land te Zierikzee, geen gemeentelijke monumen tenstatus. Het college van burgemeester en wet houders verwerpt hiermee het ambtelijk advies van deze panden wél gemeentelijke monumenten te maken 17 februari Weigering van bescherming van de Noorse ge schenkwoningen in Burgh-Haamstede stuit bij de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland op onbegrip. 23 februari De Gemeente ziet af van het voornemen de aan te leggen landgoederen op de reeds gekozen loca ties te realiseren. Ook is het aantal landgoederen dat op Schouwen-Duiveland mag worden aange legd niet bij voorbaat aan een maximum gebon den. 2 maart De drie aan vandalisme ten prooi gevallen beton nen kikkers van de fontein van het Havenpark te Zierikzee zullen worden hersteld. 8 maart Men heeft behoefte eenvoudiger en flexibeler regels voor het aanleggen van nieuwe landgoe deren. 23 maart De woningen voor de nieuwbouwwijk Poort ambacht 11 in Zierikzee zullen worden ontwor pen door acht architecten. 28 maart Tegen het rooien van de houtwal langs de Vroon- weg in Burgh-Haamstede bestaat groot protest. 1 april Gedeputeerde T. Kramer van Natuur vindt dat er te rigoureus is gewerkt bij de kaalslag langs de Vroonweg in Burgh-Haamstede. 16 juni Het plan voor een nieuw bedrijventerrein tussen de Platteweg en de Weg naar De Val in Zierikzee veroorzaakt onrust bij raadsleden en bewoners van betreffend gebied. 20 juni Het herstel van de Karolingische ringwalburg te Burgh-Haamstede kan beginnen. In de wal zal een poort worden gemaakt die toegang geeft tot een gekruist vinderpad. De burg zelf zal worden ingezaaid met gras. Het naastgelegen museum De Burghse Schoole wordt een informatiecentrum en vertrekpunt van rondleidingen over deze uit de negende eeuw daterende vluchtplaats. 28 juni Tegen het bouwplan voor een appartementen- 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 29