complex op de hoek Grachtweg-Schuurbeque Boeyestraat in Zierikzee door Woningbouwcorpo ratie Zeeuwland aldaar wordt door de Vereniging bezwaar gemaakt, mede vanwege de voorgeno men hoogte. 6 juli Landgoed De Aanwas in Oosterland wordt waar schijnlijk uitgeroepen tot stiltegebied, overeenkom stig de wens van de voorlaatste eigenaar wijlen C. baron Schimmelpenninck van der Oije. Het plan bestaat, het archief van genoemde ambachtsheer van Oosterland in de boerenschuur in het gebied onder te brengen en te inventariseren. 24 september De Gemeente wil waarschijnlijk dit jaar de ver waarloosde huisjes aan de Zierikzeese Maarstraat slopen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeentelijke monumentencommissie wil len van twee panden (rijksmonumenten) de voor gevels sparen. 15 oktober Samen met de Rijksgebouwendienst en de VVV Schouwen-Duiveland wil de Gemeente onderzoe ken hoe monumentale gebouwen zoals bijvoor beeld de Noordhavenpoort in Zierikzee het beste kunnen worden benut. 22 oktober De Vroonweg Burgh-Haamstede is niet meer. Op de nu nog kale vlakte kan voortaan de nautuur haar gang gaan. 10 november De afdeling Schouwen-Duiveland van de stichting Unie van Vrijwilligers (UW) moet het historische bed rijfsgebouw Kerkhof 3a inZierikzee verlaten. Het gebouw, eigendom van Woningbouwcorporatie Zeeuwland en in onderhoud bij de Gemeente Schouwen-Duiveland, wordt de Gemeente te duur en daarom afgestoten. 10 november De Vereniging luidt in haar planologische toe komstvisie 'Ervaren en bewaren' de noodklok in verband met de voorgenomen, forse uitbreiding van het aantal woningen, bedrijfs- en kampeerter reinen. 19 november Ondernemerskring Schouwen-Duiveland is ver ontwaardigd over de planologische toekomstvisie van de Vereniging, waarin grote voorzichtigheid voor wat betreft woningbouw, bedrijventerreinen, campings en 'toeristendorpen' wordt bepleit. 19 december De sloop van de panden aan de Maarstraat in Zierikzee nadert. 20 december Er is een derde van de Noorderpolder in Zierikzee verkocht aan Delta Projektpartners Zierikzee ten behoeve van het plan tot uitbreiding van genoem de kern. 20 december De Dorpsraad van Kerkwerve bepleit het handha ven van de muur langs het kerkterrein. 22 december De Arrondissementsrechtbank Middelburg gaat akkoord met de sloop van de Noorse geschenk woningen aan de Grachtweg in Zierikzee. De Vereniging maakt zich zorgen over het geplande, te massale appartementencomplex. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 30