VAN DE REDACTIE L" VAN HET BESTUUR "Zo^l Het kijkje in de keuken van de Vereniging Stad en Lande is zoals altijd in het eerste nummer van het jaar weer mogelijk. De Commissie Planologie en drie andere commissies vertellen over hun presta ties van vorig jaar. Samen met de feiten over het werk van de commissies die hun verslagen niet hebben aangeboden, is dit heel wat. Voor de liefhebbers van informatie over een verder verwijderd verleden, bevat dit nummer van Stad en Lande een artikel over een diefstal van sieraden in het Zierikzee van 1827. De Zuidnederlander Gerard Sinon, leider van een kermisgezelschap, stal deze van zijn hospita Gommerina Overbeeke, vrouw van Simon van der Hoef, aan de Sint Domusstraat. Hij verstopte de voorwerpen in een kluwen wol, die hij waarschijnlijk inderhaast heeft achtergelaten. Meer dan twee jaar later kwam een en ander door nijver handwerk tevoorschijn. Het huis van de Van der Hoefs, de plek van de diefstal, moet tegenover de Molenstraat hebben gestaan op de plaats van het twintigste-eeuwse pand Sint Domusstraat 57. De auteur van het artikel, Jan Midavaine uit Veere, schrijft regelmatig over crimi naliteit in vroegere eeuwen. Enkele jaren geleden nog, publiceerde hij over een misdaad gepleegd tijdens de Zierikzeese carnavalsviering van 1847. Betty Blikman, lid van de redactie, schrijft over het miraculeuze optreden te Zierikzee van de in zijn tijd zeer bekende joodse telepaat Maloïtz, oftewel de Amsterdammer Max Louis Blitz (geb. 1895), in het voorjaar van 1923. Ook de rubriek 'Uut de pepieren' kan voor genoemde categorie van liefhebbers interessant zijn. Deze bevat een en ander ten aanzien van een vermoedelijk minder gelukkige episode uit het leven van Cornells Serierse. De Zierikzeeënaar was naar aangenomen kan worden in 1853 een van de strafkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid onvlucht. De rubriek 'Praet' bevat het interview met mr. André Flikweert te Zierikzee, het nieuwe bestuurslid van de Vereniging. Flikweert is onder de actieve liefhebbers van de streekgeschiedenis van Schouwen-Duiveland bekend door zijn ener gieke arbeid aan het vastleggen van de historische structuren van de eilandelijke families, vele tiental len stambomen inmiddels! Het zijn drukke en enerverende tijden geweest, de afgelopen maanden. De conceptnota 'Ervaren en bewaren', een uiteenzetting van de gedach ten ten aanzien van inrichting en veiligstelling van Schouwen-Duivelands landschap, die u bij het vorige nummer ontving, is nu in een definitieve vorm omgezet. Deze is in druk verschenen, voor zien van prachtig fotomateriaal. Met dank aan de leden van de Commissie Planologie, die gesteund door bestuursleden de eindtekst hebben samen gesteld en daarna voor vormgeving en uitgave hebben gezorgd. Het stuk ziet er prima uit en we kunnen hiermee qua vorm en inhoud goed voor de dag komen. Zoals u wellicht hebt vernomen, is dinsdag 14 maart de vastgestelde versie van 'Ervaren en bewaren' aangeboden aan demissio nair wethouder Van der Wekken. Een exemplaar is bij dit nummer bijgesloten. Als bijlage vindt u de tekst van de speech uitgesproken bij de pre sentatie. De sloop van de woningen aan de Grachtweg en de Schuurbeque Boeijestraat kon door een gerechtelijke uitspraak niet verhinderd worden. Het heeft velen van ons diep geraakt, dat uitgere kend op 1 februari jongstleden met de sloop werd 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 5