Kort samengevat: Uit deze nota blijken heel duidelijk de volgende kwalificaties: In de eerste plaats 'de betrokkenheid' van Stad en Lande bij het eiland en zijn toekomst. In de tweede plaats 'de liefde' voor het mooie eiland. Door de unieke ontwikkeling in de loop der eeuwen, waardoor grote maatschappelijke ingrepen aan dit gebied voorbijgegaan zijn, is hier een stuk bijna ongerept Zeeland geble ven, dat de functie van oase tussen de grote agglomeraties best aan kan, en met als voordeel zijn kleinscha ligheid als toeristische parel die niet sterk genoeg kan worden benadrukt. Rust en ruimte, open landschap met cultuurhistorisch op vele plekken interessante items! We hebben een eiland dat we moeten koesteren en voor grootschaligheid behoeden, zonder daarbij benepen of bekrompen te zijn. Bezoekers die Schouwen-Duiveland 'ervaren' zullen het zeker in hun herinnering als aangenaam en lieflijk 'bewaren'! En dat geldt zeker ook voor de bewoners van hoog tot laag, van bestuurder tot ambteloos bur ger! Vandaar die treffend gekozen titel van deze nota, die ik u hierbij in verpakte vorm aanbiedt, met daar onder een direct leesbaar en in te zien exemplaar (want natuurlijk bent u nieuwsgierig naar de inhoud!). Wij wensen u veel leesplezier en hopen op een positieve benadering van de nota uwerzijds. Namens het bestuur van Stad en Lande hartelijk dank voor uw aandacht!"

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 7