M EXPOSITIE SCHATTEN UIT HET ZEEUWS ARCHIEF 27. J/ctnuarj M- orn/ea-e/ap.Aesri AA ^Zcr.As/ <yj vnyy'^4-" /lycvArïy} trcr (/f. Ac/r/c- ^A-A"7A aye-- AAP**c/Ac-ArTx-s-i Z)c*r/ Zasry»; j Aa /n cf Mcc-2%y~*, a<x<n ar /c/ roos sxaeertc V ac-f# Ay <-- FMfsv.cjZ /iffiS Cr cm- Ctec--n-' 1 cp GJ'/cCö Sc A tZ+AS/csr' yooyaocssir«- y" c' AeAc/fc - 'Za-ns AA' lA): ZpoyMc z/c 0a-/o 0ecsc.y 27c-/ A/ayy c-yt cc/sc-Art'*.-- yyexa-r o/? si - zzic 2 yo/A e cxy tprAcc Zo/a* y~g.*s ejjrcAZtMh cW5>s-è>AAfj Ac-s\ As-rc c2c,ms-> cssiZ Aaax yAj2öCC) - MAa riZc/cZ a/A- fcarftacmS A cpc-cor- yccra/ccr' aasn.' <0s*- ^zZa sZ-J'&yiï) ef a era c Me e -s 7'. Mac ast c/ros- Ac/ Óyc-yAsfc/crt rev^sx-'0c-*AtAce->- AsiAAenAac-Ti - Af /f'cms. Topstukken uit de depots van het Zeeuws Archief zijn het onderwerp van de nieuwe expostie die te zien is vanaf donderdag 13 april 2006. De tentoonstellingskelders met hun middeleeuw se muren fungeren dan als echte schatkamers voor deze hoogtepunten uit de archieven van het Zeeuws Archief. Te zien zijn archiefstukken en voorwerpen die vanwege hun vorm, inhoud of betekenis bijzonder zijn. Zo is het oudste stuk tentoongesteld, een perkamenten akte uit 1189, waarin de bisschop van Utrecht aan de inwo ners van Hoogelande toestemming geeft een kapel te bouwen. De parochianen hadden daar om gevraagd omdat zij tijdens de kerkgang naar Middelburg vaak werden overvallen. Uiteraard ontbreekt Veeres belangrijkste archiefstuk niet; de perkamenten akte waarin Maximiliaan van Oostenrijk in 1551 een vergulde beker schenkt aan de stad Veere. De beker, die in het stadhuis van Veere te zien is, wordt nog steeds gebruikt als de regerend vorst het stadje bezoekt. De ten toongestelde documenten zijn heel verschillend: charters, voorbeelden van boekdrukkunst, teke ningen, vrije en toegepaste grafiek, kaartmateriaal etc. Ook het medium film komt aan de orde. Zo worden op veler verzoek nog een keer de bijzon dere kleurenopnamen van de watersnoodramp in 1953 getoond. Voorts zijn in de kelders curieuze archiefstukken te bewonderen: een boekband waarin delen van andere boeken verstopt zitten omdat deze wer den gebruikt ter versteviging van de band, een duivenpootje uit de Tweede Wereldoorlog en het allerkleinste boekje dat in de archieven en verza melingen van het Zeeuws Archief berust. Ook gaat de expositie in op de belangrijke taak die is weggelegd voor de afdeling Restauratie en Behoud van deze archiefinstelling. Er wordt ruim aandacht geschonken aan de verschillende manieren waarop deze afdeling de archiefstukken in een zo optimaal mogelijke conditie brengt en houdt. De tentoonstelling kan worden bekeken tot en met 11 november 2006. Detail bladzijde familie- en dagboek van Hendrik Brouwer 1802-1818 (Zeeuws Archief Familiearchief Brouwer inv.nr. 1)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 9