"WIE IS DAT NOE?" FOTO'S VAN ONBEKENDE SCHOUWEN-DUIVELANDERS "t Of je van Van den Berge' in Haamstede met waarschijnlijk drie bewoners, omstreeks 1935 In ieder nummer van Stad en Lande is een foto afgedrukt waarop een of meer personen zijn te zien van wie bij de beheerder van de afbeelding de identiteit onbekend is. De redactie houdt zich aanbevolen voor gegevens over de afgebeelde(n). Foto novembernummer 2005 (nummer 114): Een petroleumventer met zijn handkar in Zierikzee omstreeks 1975(fotoJ. D. C. Berrevoetsin Collectie Jan Bruijns, Zeeuws Documentatiecentrum) Cornelis Willem (Cees) van Goudswaard (1901- 1995) staat in het midden van de foto. Hij is het laatst als landbouwersknecht op de hofstede Spaanse Zee in Nieuwerkerk werkzaam geweest. In de tijd van de foto rustte hij van het werk in het boerenbedrijf. (met dank aan de heren Johan Berrevoets te Zierikzee (de fotograaf omstreeks dertig jaar later!) en Johannes van Goudswaard in Nieuwerkerk) 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2006 | | pagina 8