De bruidsparen arriveren in de overvolle Willibrorduskerk te Zierikzee (coll. L. A. Dijckmeester-de Brauw te Amersfoort) meester Dijckmeester begon zijn toespraak met: "Het zal wel nooit eerder zijn voorgekomen in de geschiedenis van Zierikzee, dat hier vijf echtparen tegelijk in de echt verbonden zijn." De kanton rechter was speciaal uit Middelburg overgekomen om de eden af te nemen. De heer T. C. Hekman las de huwelijksakten voor. Deze werden vertaald door een in het woonoord Zeikepolder verblijven de tolk. Na ruim een uur was de ceremonie voor bij. Niet minder groot was de belangstelling voor de plechtigheid in de rooms-katholieke kerk van Zierikzee. Hier was echt geen plaatsje meer vrij. Van de gezichten van de hoofdpersonen was de spanning af te lezen. De huwelijken werden inge zegend door de Hongaarse aalmoezenier pater Radani. Ook hij hield een ontroerende toespraak, gezien de tranen van de bruiden. Nadien werd er feest gevierd in de kantine van het woonoord. Veel bewoners van het kamp in Oosterland vierden mee. De zaal was helder verlicht door de filmlam pen van een tweetal Zierikzeese amateurfilmers, die het unieke gebeuren op de filmband vastleg den.4 Eerst werd er heerlijk gegeten: kippensoep, kip in paprikasaus, noedels en gebak. Daarna volg den veel toespraken. Goede wensen en hartelijke woorden werden rijkelijk over de paartjes uitge strooid. De laatste spreker was de commissaris van de koningin jonkheer mr. A. F. C. de Casembroot. Hij bood de stelletjes een zilveren lepeltje aan met het wapen van Zeeland. Muziek was er in verschil lende vormen. 'Kunst en Eer' bracht verscheidene nummers ten gehore. In die lage barak was de muziek niet alleen goed te horen, maar zelfs te voelen! J. M. Luykenaar, musicus en directeur van de muziekschool speelde een door hem bewerkte versie van het Hongaarse volkslied op de piano, wat de vluchtelingen erg ontroerde. Een bandje speelde nog dansmuziek tot aan het eind van het feest om middernacht. Het was voor velen een heel bijzondere dag. De kerkelijke inzegening van de huwelijken (coll. L. A. Dijckmeester-de Brauw te Amers foort) 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 15