JAARVERSLAG COMMISSIE PLANOLOGIE ren. Nu verjongt het publiek zich naar dertigers en veertigers. Ook een flink aantal busondernemers hebben de weg naar Ouwerkerk gevonden." Hoe zie je de toekomst van het Watersnoodmuseum? "Die zie ik positief in. Uiteraard hoop ik dat de plannen voor de uitbreiding gerealiseerd worden. De inrichting van het eerste caisson blijft in grote lijnen hetzelfde. In caisson nummer twee komt het project van Kurt Davids '1835 1'. In de derde komen voorzieningen als een kantoor, opslag ruimte, de bibliotheek, een ontvangstruimte voor groepen plus een koffiehoek. Daarin is ook plaats voor een geschenkwoning, met in elke kamer een scherm, waarop mensen in kleine groepjes de filmbeelden van en over de gebeurtenissen in de dorpen kunnen bekijken. In de elf nissen in deze ruimte wordt informatie over de droogmaking gegeven. De tentoonstelling in caisson nummer vier richt zich op de toekomst: bescherming tegen het water, wonen en natuur. Delta N.V. (het nuts bedrijf) presenteert daar een project over energie winning via zout- en zoetwater. Staatsbosbeheer en het Nationaal Park Oosterschelde geven er informatie en er is plaats voor een museumwinkel. Mijn mening is dat dit alles de bezoekersstroom zal doen continueren. Ik hoop het van harte, want het museum leeft in het hart van alle betrokke nen, net als in het mijne." Betty Blikman-Ruiterkamp De leden van de Commissie Planologie waren in 2006: J. Beije, M. van Dijke, A. J. de Hulster, A. J. Osinga, D. M. Schorer, M. R. van Stralen en R. Weber. De voornaamste bezigheden van de Commissie betroffen: 1. De nieuwbouwplannen op de hoek van de Grachtweg en de Schuurbeque Boeyestraat en 2. Het Integraal Omgevingsplan (I.O.P.) van de Provincie Zeeland. Nieuwbouw Aan het eerste onderwerp gingen de acties voor af die de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland voerde tegen de afbraak plannen van drie geschenkwoningen aan de Mulockstraat en de Grachtweg te Zierikzee. Tot onze grote spijt mocht het niet lukken de gemeenteraad en uiteindelijk de rechtbank te overtuigen dat deze vriendelijke eengezinswonin gen behouden zouden moeten blijven. Deze woningen werden in 1953 door Denemarken en Noorwegen geschonken aan de inwoners van Schouwen-Duiveland. Gênant detail hierbij was dat deze woningen precies op 1 februari 2006 aan de slopershamer ten prooi moesten vallen. Ook de nieuwbouwplannen op deze unieke loca tie stuiten bij onze Vereniging op verzet. Het betreft een appartementencomplex aan de Schuurbeque Boeyestraat van drie a vier verdie pingen, dat op de kruising met de Grachtweg veertien meter uit de rooilijn naar voren steekt. Met dit voornemen konden wij ons niet verenigen en besloten derhalve bezwaar aan te tekenen tegen de verleende bouwvergunning. Ons bezwaar richtte zich tegen de hoogte en de opzichtigheid van het complex. Dit bezwaarschrift werd behandeld door de Commissie voor de Bezwaarschriften. Deze Commissie besloot de Gemeente te adviseren ons bezwaarschrift onge grond te verklaren aangezien zij in de door de Gemeente gevolgde procedure geen onregelma tigheden kon constateren. Hiermee viel voor ons het doek over dit ongelukkige bouwproject, waar tegen de stem van Stad en Lande vier jaar lang luid en duidelijk te horen is geweest. De hele affaire leidde binnen de Vereniging tot discussies over de vraag in hoeverre de behoefte aan woonruimte al dan niet zou moeten prevale ren boven het behoud van een stukje stads- schoon. Juist zo'n discussie vraagt om een fat soenlijke bestemmingsplan-procedure waarin de verschillende belangen kunnen worden afgewo- 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 19