"DIT HUIS, ZEER HECHT, ZEER STERK GEDENKSTEEN UIT HET BOERENHUIS VAN DE AMBACHTSHEREN VAN WELLAND TE ELLEMEET Jaren geleden hoorden de schrijvers van deze bij drage, via een familielid uit de Schouwse Westhoek, van een herinneringssteen afkomstig uit Noordwelle, welke vreemd genoeg in een tuin of bij een huis in Dirksland aanwezig zou zijn. Dr. C. M. Hoogenboom, verbonden als chirurg aan het ziekenhuis aldaar, wiens grootvader afkomstig was uit Renesse, had deze steen als erf stuk in zijn bezit. Pas in het voorjaar van 2006 lukte het de auteurs van deze bijdrage om meer over deze bijzondere steen te weten te komen. Na een eerste telefonische oriëntatie bezochten we de intussen gepensioneerde Hoogenboom, die in Battenoord woont. Daar konden we in een aange bouwd zomerhuis de opmerkelijk fraaie gedenk steen fotograferen. De heer Hoogenboom vertel de dat het een zogenaamde binnensteen was, die ergens in Noordwelle in de gang van het woon huisvan een boerderij moest hebben gezeten. Dat huis bestond vermoedelijk niet meer, wist hij nog aan te vullen. Hoogenboom had de gedenksteen geërfd van zijn in 1971 overleden verre achter nicht dr. K. J. Hocke Hoogenboom. Deze nicht was afkomstig van de boerderij Villetta te Zonnemaire. Op haar beurt had deze nicht de steen in 1959 gekocht van de bekende Zierikzeese antiquair Koster. Marmeren monument De marmeren gedenksteen vertelt van de her bouw van een huis in 1840, door de derde ambachtsheer van Welland "uit Hoogenboom's geslacht". Het aangeduide geslacht Hoogenboom was een boerenfamilie, die al in de zeventiende eeuw in Noordwelle en omgeving woonde. Onder de ambachtsheerlijkheid 'Welland' vielen toen Noordwelle en Zuidwelle. De steen toont een boom, die half in blad staat. Na uitgebreid speur werk in de archieven - vooral door Frans Westra uit het Groningse Haren - is gebleken dat de gedenksteen heeft gezeten in een muur van een boerenhuis aan de voormalige Zandweg op het grondgebied van Ellemeet. Deze woning werd in de jaren vijftig van de afgelopen eeuw afgebro ken. Familie Hoogenboom In 1813 overleed de laatste ambachtsheer van Welland, uit het Oost-Nederlandse geslacht De Vos van Steenwijk. De aan de ambachtsheer- De gedenksteen uit 1840 die in de gang van het woonhuis zat. De steen werd in vorig jaar in een zomerhuis op Goeree-Overflakkee ontdekt (foto auteurs) 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 21