Volkstermakelijkheden. Omstreeks 1920 poseren voor hun huis Jan Adriaan Kostense met zijn twee zusters en met hun vader en moeder Cornelis Leendert Kostense (1843-1921) en Jannetje Pieternella Kostense-Cast (1855-1937). Het huis werd tijdens de watersnood zwaar beschadigd en in 1954 voor landbou wer Simon Boot door een nieuw vervangen (part, coll.) Verhuizing van de gedenksteen Uit de recente lokale geschiedenis is bekend dat in 1942 werd besloten om een aantal boerderijen aan de Zandweg af te breken. Alleen de hofstede van de toenmalige bewoners, de familie W. Kostense, die ook vertrekken moest, werd gespaard. Hun boerderij werd een versterkt hoofdkwartier met uitkijkpost en drie bunkers voor mitrailleuropstelling. De muren van de schuur werden verzwaard, waardoor deze met de ramp overeind bleef staan en er nu nog staat. Thans gaat het om het perceel Hakeweg 3, van de familie Rouw. Na de oorlog kwam hier als laatste landbouwer Simon Boot wonen, die in 1958 naar de Noordoostpolder vertrok. Diens zoon Cor Boot (1940), die nu in Biddinghuizen woont, is de enige die zich de steen nog goed kan herinneren. Hij weet nog dat die in de gang van het huis, rechts van de voordeur op ooghoogte zat ingemetseld, samen met een koperen gestileerde olijfboom die nu in Barneveld hangt. Op de luchtfoto uit 1952, die van Boot afkomstig is, staat het boerenhuis dat tijdens de rampmaanden van 1953 zo zwaar beschadigd werd, dat men in 1954 besloot dit af te breken. De steen werd gelukkig in de schuur bewaard en enkele jaren later aan genoemde anti quair Koster verkocht. Het zou mooi zijn als deze steen met zijn bijzonder de geschiedenis, ooit zou terugkeren naar Noordwelle. Daar bevinden zich meer gedenkste nen en plannen om hiermee aan de Kerkring - waar ook de verdwenen travaille zal worden gere construeerd - een nieuwe functie te geven. Samen kunnen deze objecten wellicht de belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis stimuleren. Wim de Vrieze en Henk Dalebout N.B. Frans Westra schreef kort geleden over de ambachtsheren in het 'Noordwelle's Nieuwsblad'. Dankzij de vriendelijke medewerking van mevrouw Kostense-De Vos te Renesse kregen de auteurs verschillende oude foto's. Met pertoiseie Tan het EdelAchtb. Beetnnr Tin de gemeente NUuwcrlcerlcsollen op den TWEEDES rM ASCII DA O V olkevermnkel l)klio<lnii plaats hebben, bjj J. E. DROOGENDIJK te KaptlU in DuivtUind. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 23