JAARVERSLAG COMMISSIE TIJDSCHRIFT De Commissie Tijdschrift bestond in 2006 uit de volgende leden: Anja Romijn-de Raat, Betty Blikman-Ruiterkamp, jhr. Joris Boddaert, Jan Verduijn den Boer, Jeroen Padmos M.A. (sinds november) en Sander den Haan (eindredactie). Anja Romijn-de Raat, sinds 1992 lid van de Commissie en in de jaren 1995-1999 eindredac teur, heeft haar lidmaatschap beëindigd. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Commissie van het jaar, werd haar een bos bloemen als afscheidsca deau aangeboden. Het verenigingsbestuur heeft Anja in de Najaarsvergadering op hartelijke wijze dankgezegd voor al het werk dat door haar in de lange periode van lidmaatschap is gedaan. Zij is opgevolgd door genoemde pas afgestudeer de maatschappijhistoricus Jeroen Padmos te Zierikzee. In de nummers 115 tot met 117, de vorig jaar ver schenen exemplaren van Stad en Lande; Histo rische bijdragen en mededelingen van de Vereni ging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, werden achtereenvolgens bijdragen gepubliceerd over: - de in Zierikzee door een muzikant en kunsten maker in de jaren twintig van de negentiende eeuw gepleegde diefstal, door J. H. Midavaine te Veere; - het optreden van de jood Max Louis Blitz als de telepaat Maloïtz te Zierkzee in maart 1923, door redactielid Betty Blikman-Ruiterkamp; - een onderzoek naar leven en werk van Anthony Josephus Wansink, kunstschilder te Zierikzee (1817-1885), door L. S. van Duren-Wansink te Eindhoven; - spookachtige waarnemingen in de Adriaans- kerk te Dreischor in het begin van de twintigste eeuw, door Rinus van Langeraad KAzoon te Hoofddorp; - een lofdicht over de vroegere Zierikzeese pastoor Cornelis Stolk (1799-1874) door dr. Joan Bohl (1836-1908), op het rijmschema van Dante Alighieri's La Divinia Comedia, door Sander den Haan; -de veldwachters van Bruinisse ca. 1815-ca. 1940, door dr. Albert L. Kort te 's-Heer Hendriks kinderen; - de gerestaureerde grafzerk van Pieter Dignus d( Vos (1866-1942), gemeentearchivaris var Zierikzee en geschiedschrijver, op de Algemene Begraafplaats in Zierikzee, door Den Haan; - de vondst van twee Bruinisser porseleinen bord jes met schepen en verwerving van een album amicorum en andere documenten van de familie Hoek te Bruinisse, door Den Haan; - de geschiedenis van het vierhonderd jaar gele den vervaardigde schilderij van een bij Brouwers haven aangespoelde potvis, door Blikman Ruiterkamp; - de 250 jaar geleden gestorven weldoene mr. Pieter Mogge (1698-1756) te Zierikzee, doo Blikman-Ruiterkamp. Van de redactie werden opgenomen een bijdragf over de met een oorkonde bekroonde boeren schuren in Noordgouwe en Noordwelle en he eveneens bekroonde woonhuis van een boerden aan de Meeldijk in Burgh-Haamstede, alsook eer bijdrage over een bord ter verwelkoming van d< bezoekers van Dreischor in de tweede helft van d< vorige eeuw. 'Praet', 'Wie is dat noe?', 'In het kort' (jaarover zicht) en 'Uut de pepieren' (nummers 115 en 116) de vaste rubrieken, verschenen ook in 2006. Zr werden verzorgd door achtereenvolgens Bett; Blikman-Ruiterkamp, drs. Liesbeth van der Doe-var der Geest/Sander den Haan, Jan Verduijn den Boe en Blikman/Den Haan. Saskia Eggink-du Burck tr Nieuwerkerk illustreerde de afleveringen van 'Uu de pepieren', die gaan over de trouwplannen vai een Zierikzeeënaar uit de strafkoloniën van dr Maatschappij van Weldadigheid in de jaren vijftic van de negentiende eeuw, de barbier var Oosterland en de Arbeidswet 1889 in 1903 en uit dagend gedrag van een lid van de Zierikzeesi schutterij in 1888. Voor de interviewrubriek 'Praet werd gesproken met achtereenvolgens: het nieuwi bestuurslid van de Vereniging mr. André Flikweert Marietje Dijkstra-de Koning, vrijwilligster van d< Bruinisser musea en Cor Tanis, vrijwilliger bij di Stichting Museumhaven Zeeland in Zierikzee. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 26