VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2006 De verzending van Stad en Lande werd voorbereid door: Lex en Emmy Luijendijk te Burgh-Haam- stede, Carolien de Vrieze aldaar, en Huib Kesteloo te Nieuwerkerk. Ook werkten hieraan mee de bestuursleden Hans Erbrink, Joop van Loo, Cor van der Linde, en Ineke Erbrink, de echtgeno te van de eerstgenoemde. Voor de bezorging in diverse kernen op Schouwen-Duiveland hebben zich ingezet de leden Ada van der Klooster, in Brouwershaven en Zonnemaire, Hugo Doeleman, in Dreischor, Jan Verduijn den Boer en Lenie Verduijn den Boer-Gorzeman, in Noordgouwe, Ger van den Bosch, in Renesse, drs. Peter Vleugel, in Nieuwerkerk, en de bestuursleden Lianne Sluis, Cor van der Linde en Joop van Loo, in Zierikzee. Sander den Haan Pieter Dignus de Vos (1866-1942), gemeente archivaris van Zierikzee 1920-1933 (Gemeente Schouwen-Duiveland, olieverfschilderij uit 1913 door H. Bogaarts) Voorzitter drs. J. Chr. Erbrink opent omstreeks 19.30 uur de Najaarsvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland in het pit toreske Dorpshuis van Ouwerkerk. Hij heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de aanwezige ereleden dr. F. Beekman, P. A. Boot en ir. J. L. van Sloten. Erelid H. Doeleman, de bestuursleden Th. H. de Meester, A. C. W. Sluis en de heer dr A. P. de Klerk zijn met kennisgeving afwezig. Het verslag van de Voorjaarsvergadering van 21 april 2006 wordt vastgesteld met één wijzi ging: de heer Spijkerman attendeert erop dat de heer M. Moermond te Noordwelle een oorkonde heeft ontvangen voor de bouw van een nieuwe kapschuur, niet voor een restauratie. De voorzitter maakt in een reeks mededelingen allereerst melding van de promotie van erelid F. Beekman te Amsterdam op 21 november 2006. Verschillende leden van de Vereniging waren daarbij aanwezig. De heer Beekman wordt namens de Vereniging hartelijk gelukgewenst. De handelsuitgave van het proefschrift over de duin vorming op Schouwen wordt in het voorjaar ver wacht. Voor de cursus 'Genealogie', die in het voorjaar in samenwerking met het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland wordt georganiseerd, heb ben zich inmiddels zestien deelnemers aange meld, zodat nieuwe aanmeldingen op de reserve lijst moeten worden geplaatst. De voorzitter maakt melding van het feit dat het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor het bouwproject 'Victoria' in Zierikzee (Schuur- beque Boeyestraat) was ingediend, ongegrond is verklaard. Het bestuur heeft besloten hiertegen niet in beroep te gaan. De Vereniging wil betrok ken blijven bij de plannen voor de Maarstraat en 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 27