2006 IN HET KORT NALEZING VAN EEN JAARGANG 'PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT' 11 januari De Provincie Zeeland gaat niet akkoord met de plannen van de Gemeente Schouwen-Duiveland betreffende de aanleg van landgoederen. 12 januari De bewoners van de Noorderpolder in Zierikzee willen uitstel van het raadsbesluit over de omstre den hoogbouw (flat). 14 januari Het project 'Gouwe en Ee' op Schouwen- Duiveland wordt breder opgezet. 18 januari De hoogte van het flatgebouw (14 meter) in het plan 'Poortambacht 11 - Waterwijk in Zierikzee stuit op bezwaren van de omwonenden. 20 januari De Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland wijst uitruil af tussen Bouwbedrijf Fraanje B.V. te Lewedorp en woningbouwvereni ging Zeeuwland te Zierikzee, betreffende nieuw bouw project hoek Grachtweg en Schuurbeque Boeyestraat in laatstgenoemde plaats. 25 januari De Gemeente Schouwen-Duiveland zet het plan Noorderpolder weer op de agenda. 25 januari De Gemeente Schouwen-Duiveland bepleit uit breiding glastuinbouw aan de Maatje Harings Jobsweg in Oosterland. 31 januari Woningbouwvereniging Zeeuwland wil een voor malige weverij, laatst in gebruik als gebouw van de Unie van Vrijwilligers in Zierikzee, aan het Kerkhof zuidzijde aldaar, laten slopen. 14 februari Het voorstel om een oude muur van de Put van Van Aken bij de Nobelpoort in Zierikzee te herstel len, werd niet ontvankelijk verklaard (wegens geldgebrek). 16 februari In het bedrijfsleven is men niet geïnteresseerd in ontwikkeling en exploitatie van het gebouwen complex van het vroegere Theater Mondragon in Zierikzee. 13 maart De oude begraafplaatsen van de gehuchten Brijdorpe en Looperskapelle worden opgeknapt. 14 maart Men is begonnen met het opknappen van de voormalige begraafplaats van het gehucht Looperskapelle. 15 maart De Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland wil in planologische plannen meer ruimte voor de natuur. 15 maart Projectontwikkelaar Adboma B.V. in Capelle aan den IJssel heeft een plan voor het opvullen van het zogenaamde Gat van Nieuwerkerk, hoek Rijksweg N59 en Stolpweg. 16 maart De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is tegen de sloop van de historische kleine pakhuizen aan de Maarstraat in Zierikzee. 12 mei Het College van Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland heeft een vergunning afgegeven tot sloop van de pakhuisjes aan de Maarstraat in Zierikzee. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 29