M "UUT DE PEPIEREN" NIEUWE LEDEN EIGENTIJDSE BRONNEN OVER HET DAGELIJKS LEVEN OP OUD SCHOUWEN-DUIVELAND Ooit was er een tijd dat kinderen hun vader met 'vader' aanspraken. De Franse invloed in de Bataafs- Franse Tijd zorgde ervoor dat 'papa' in zwang :kwam. Op den duur noemden veel kinderen hun vader 'pappa'. Niet iedereen was het eens met deze gang van zaken, getuige dit anonieme berichtje in de Zierikzeesche Courant van 4 april 1820: (illustratie Saskia Eggink - du Burck) 'Waarom moet een kind papa zeggen? Waarom doet ge u 'papa' in plaats van 'vader' noemen? Of strekt die eernaam u tot schande of verwijt? Zo neen, wil dan voortaan die dwaze mode doemen. Dewijl gijzelf een zoon van 'vader' Adam zijt!' Familie A. Donker te Zierikzee De heer J. A. Everaers te Noordgouwe Familie J. J. Hage te Kerkwerve De heer J. Hoeijmakers te Zonnemaire De heer L. A. M. Kok te Bruinisse Mevrouw I. van Rienderhoff te Zierikzee De heer J. A. Simons te Landsmeer De heer J. J. de Vlieger te Zoetermeer 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 31