VAN HET BESTUUR Telkens als ik in Zierikzee langs de nieuwbouw aan de Schuurbeque Boeyestraat rijd, krijg ik voor mij zelf de bevestiging dat het goed was dat we ons zo tegen de bouw verzet hebben; ik vind het vre selijk om te zien! Het is nog wel de 'Rohbau', dus het zal nog wel wat aangekleed worden. Het geheel maakt toch een veel massievere indruk dan uit de tekeningen was af te lezen. Afwachten dus wat het uiteindelijk wordt Ten aanzien van de Zierikzeese Maarstraat moeten we afwachten, maar wel met een wakend oog! De nu geplaatste schutting bedekt slechts een deel van de wond en dus zou er op niet al te lange termijn iets moeten gebeuren! Nieuwsgierig blijven we ook naar de plannen rond het voormalige UVV-gebouw. Zeeuwland heeft daar iets over los gelaten, maar hoe het er nu pre cies uit gaat zien is nog een raadsel. Ook ten aanzien van de plannen rond het Sas in Zierikzee, waar de gemeente 140.000 euro heeft uitgetrokken voor een 'masterplan', zullen we heel alert moeten zijn. De plannen wijzen in de richting van een woontoren in plaats van de torensilo, maar daarvan zijn we nou niet bepaald verrukt. Wel verrukt zijn we van het succes van de cursus 'Genealogie'! Die draait geweldig en er staan nu al zoveel aanmeldingen op de wachtlijst dat de kans dat er een tweede cursus voor beginners aankomt vrij groot is. Leuk, zulke enthousiaste reacties! Wij zoeken onder de leden nog naar een enthou siaste fotograaf,die digitaal werkt en zin heeft om met de Commissie Kleine Monumenten op pad te gaan! Aanmelding bij ondergetekende! De Voorjaarsvergadering vindt in het Zierikzeese MFC-gebouw plaats op 27 april aanstaande De uitnodiging vindt u bij dit blad als inlegvel. Deze keer hebben we na de pauze geen lezing, maar weer eens een heerlijk optreden van 'Kant'ooi'. Dat wordt dus weer echt 'genieten maans'! Wij hopen u daar in groten getale te mogen begroeten. Hans Erbrink, voorzitter ADVERTENT I EN. Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Sled BROUfPERS- HJFEN, brengen bq dese ter kennis der belanghebbenden, dat de gewone JAARMARKT of KERMIS, invallende op Prij- dag en Zaturdag den 7 en 8 Janq aanstaande dit jaar aline* we der sal gehouden worden en dat het verbodeo ia om op dezelve eenige Hazardspelen of Bedelarij uit te oefenen. Brouwershaven, den na Mei 1839. Burgemeester en Wethouders voornoemd a LOPSE HOCKJ&j vt. Ter ordonnantie van 0|Belve, J. tsEtfa*»

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 6