Foto augustusnummer 2006 (nummer 116): Les op een basisschool in de Westhoek over olie slachtoffers onder de volgels, ca. 1966 (foto Jacqueline Midavaine; coll. Zeeuws Documen tatiecentrum) Deze foto is genomen in de Christelijk Nationale School aan Burghseweg te Burgh-Haamstede (nu: christelijke basisschool 'Onder de Wieken' aan de Julianastraat). Te zien zijn meester Siebe Boersma met enkele leerlingen. Boersma, afkomstig uit Utrecht, was op 1 februari 1962 benoemd tot hoofd der school. Hij volgde de heer A. A. van der Leer op, die naar Middelburg vertrokken was. Boersma bleef tot 1 augustus 1967. Hij vertrok naar Roermond. In het jubileumboekje van de school, 75 jaar chris telijk onderwijs (april 1989), schrijft Siebe Boersma over zijn jaren in Haamstede onder de titel: 'Flitsende herinneringen'. Over de gebeurtenis op de foto schrijft hij (pag. 54): "In deze tijd ook de eerste milieuramp. Er spoelde olie aan op het strand en veel zeevogels waren ten dode opgeschreven. De vogels werden in school gebracht en met behulp van velen schoongemaakt. Bij meester De Geus in de klas stonden ze in kartonnen dozen bij de kachel. Het was groot nieuws. Een verslaggever van het Christelijk Weekblad 'De Spiegel' kwam zelfs foto's maken....". De leerlingen op de foto zijn: Leo Thijsse (boven), Jan de Hamer en Martin Krijger (midden), Piet Leen Straijer en Wim Hart (onder), (met dank aan Arie Damman te Burgh-Haamstede) Foto novembernummer 2006 (nummer 117): De traditionele verkoop van de peren van de bomen rond de kerk in Burgh omstreeks 1973 (foto J. D. C. Berrevoets; coll. Zeeuws Documentatiecentrum) Op de foto van de perenverkoop in Burgh, staat met hoed en regenjas, hoogstwaarschijnlijk bur gemeester Everwijn, van Westerschouwen, en naast deze, op klompen, Leen Kloet, oud-mede- werker pompstation De Blinkert. In het midden, achter, met de hand aan de rookwaar, de uit Domburg afkomstige Jan Provoost, districtsmon teur (opzichter) van de PZEM voor de westhoek van Schouwen. Hij kocht altijd peren. Later, toen de districten werden opgegeven en iedereen naar het kantoor in Zierikzee moest, werden daar ook alle opzichters gestationeerd. Twee van hen hebben een andere functie gekre gen, onder wie Jan Provoost, hij werd assistent- districtsingenieur en verzorgde het rekenwerk en de planning van werken. Geheel rechts, gemeentewerkman Slager, tevens afslager bij de perenverkoop. Links van hem is te zien Haamstedenaar Kobus Walkier, met zwart jasje (met dank aan Teun Rosmolen te Zierikzee en Wim den Haan te Goes) 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 8