EXPOSITIE 'ZEEUWSE ZEEHELDEN' IN HET ZEEUWS ARCHIEF Vrijdag 30 maart is de expositie 'Zeeuwse Zeehel den' in het Zeeuws Archief geopend. De expositie werd ingericht in het kader van het 400ste ge boortejaar van Michiel de Ruyter. Sporen van Michiel de Ruyter Over de Zeeuwse jaren van 's lands grootste zee held Michiel de Ruyter is vrij weinig bekend. Toch heeft De Ruyter ook in het Zeeuws Archief zijn sporen nagelaten. In de tentoonstelling 'Zeeuwse Zeehelden' vertellen archiefstukken, portretten en unieke afbeeldingen van zeeslagen, het verhaal van De Ruyter in zijn Zeeuwse periode en in zijn glorietijd. '...die blinken zullen d'eeuwen door' In deze expositie is vanzelfsprekend veel aandacht voor 'Bestevaer' Michiel de Ruyter vanwege de herdenking van zijn 400ste geboortejaar. Maar ook andere Zeeuwse zeehelden treden voor het voetlicht. Het tweede couplet van het Zeeuwse volkslied verhaalt van Joos de Moor, de gebroeders Evertsen, Banckert en 'den onver schrokken' mensenredder Naerebout, namen 'die blinken zullen d'eeuwen door'. Zij allen hebben hun sporen in het Zeeuws Archief nagelaten. Onbekende helden Dat geldt ook voor enkele bij het grote publiek wellicht wat minder bekende Zeeuwse zeehelden, zoals Hobein, Koens en de beruchte kaperkapi teins Le Turc en Jarry, die beiden in hun tijd door velen als helden werden beschouwd. Levendig beeld Door middel van authentieke archiefstukken, afbeeldingen van heldendaden en zeeslagen, por tretten en museale voorwerpen komt de bezoeker direct in contact met al deze Zeeuwse zeehelden. De handtekening van Michiel de Ruyter, een ver vaarlijk portret van kaperkapitein Le Turc, een door Hobein eigenhandig geschreven verslag van zijn heldendaad, kwitanties van Joos de Moor, een 'live verslag' van de Vierdaagse Zeeslag (De Ruyters eerste grote heldendaad) in de vorm van een tekening gemaakt vanaf de Lange Jan en haarlokken van de gebroeders Evertsen, geven een levendig beeld van de zeehelden en hun daden. Ontmoet de Zeeuwse zeehelden Ontmoet 'Bestevaer' Michiel Adriaenszoon de Ruyter haast in levende lijve in zijn kapiteinshut, waar hij een verslag schrijft voor de Staten van Zeeland en wees getuige van de spectaculaire red ding van het VOC-schip De Woestduyn door de onverschrokken Naerebout in de tentoonstelling Zeeuwse Zeehelden. Expositie Zeeuws Archief, 30 maart 2007 tot en met 5 januari 2008, maandag tot en met vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand 9.00-17.00 uur, toegang gratis 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2007 | | pagina 9