spullen goedgunstig verdeeld. Ja, ik heb heel wat braderieën en vlooienmarkten afgeschuimd. Annemarie's museum grenst aan haar woonhuis, oorspronkelijk een Noorse geschenkwoning. In 1992 werd er een stuk aan het huis gebouwd om als expositieruimte te gaan dienen. Het daaropvol gend jaar werd het door de burgemeester van Westenschouwen geopend. Veel geïnteresseerden wisten de weg te vinden. Omdat de collectie alleen maar groeide was ook dit al snel weer te klein. In 2003 werd er nog een kamer aan het museum toe gevoegd. Elk lustrum werd uitgebreid gevierd, bij voorbeeld met een braderie in de tuin. Kinderen mochten deelnemen aan een wedstrijd: wie maakt de mooiste wikkel voor een halfliter blik? Bij het tweede jubileum ook een feestje en een wedstrijd, waarvoor ze een heel eenvoudig gezicht getekend had, waar de kinderen 'persoonlijkheid' aan moch ten geven. Het leverde allemaal veel plezier op, naamsbekendheid en dus bezoekers. Heb je er veel werk mee? Een museum runnen vraagt heel veel tijd. Ik orga niseer minstens vier tentoonstellingen per jaar. Altijd met een speciaal thema, afhankelijk van wat ik heb of de tijd van het jaar. Rond Pasen en Kerst wijd ik altijd aandacht aan deze feestdagen. Ik doe alles zelf. Nou ja, alles is misschien niet helemaal juist. Echtgenoot Jan verleent veel hand- en span diensten en maakt op de pc alle affiches. Want daar ben ik niet zo handig in. Timmeren kan hij ook heel goed. Voordeel van het zelfstandig zijn is dat je niets te maken hebt met subsidies en zo en dus veel minder papieren rompslomp hebt. Gevolg van al dat werk is wel dat ik niet altijd open kan zijn. Ik beperk het tot de dinsdagochtend, woensdagmid dag en elke derde zondag van de maand. En op aanvraag natuurlijk. Al bestaat de groep maar uit twee of drie personen, het kan altijd. Het is voor bijna iedereen leuk om te komen kijken. Wat heb je zoal in huis? Er zijn echt heel bijzondere dingen te zien. Een blik ken portemonnee bijvoorbeeld, die er uit ziet alsof hij van leer is, of een slangenleren tasje, dat echter van blik blijkt te zijn. Er werd veel reclame op blik gemaakt voor rookwaren. Op een langwerpige blikken sigarendoos, van het merk Negertje, staat een foto van twee rokende kleurlingen. De doos komt van de firma W. Boele uit Kampen; er pasten 50 sigaren in. Boele maakte reclame met steeds dezelfde advertentie in de Telegraaf, waar een Enkele bijzondere blikken uit de collectie van museum 'De Blikvanger' te Renesse (foto Merel Bootsma) 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 18