rokende neger op was afgebeeld. Het grappige is, dat de Telegraaf de blikken met sigaren als relatie geschenk uitdeelde, waar behalve de negertjes ook de advertentie van het bedrijf op was afgedrukt. Vroeger werden er veel herinneringsblikken gemaakt. In het museum heb ik er enige, onder andere ter gelegenheid van de landing op de maan in 1969, aan 'honderd jaar inpoldering van de Haarlemmermeer' en '100 jaar spoorjubileum 1839-1939'. Er zijn ook Zeeuwse blikken aanwe zig. Veel verschillende verpakkingen van boterbab- belaars van de fa. J. B. Diesch uit Middelburg, met plaatjes er op uit heel Zeeland. De Middelburgse abdij, het stadhuis van Veere, het badhotel in Domburg, allemaal zijn ze meer dan eens afge beeld op een blikje om onze mooie provincie te promoten. De oudste dateert uit 1900. Bij Diesch zelf hebben ze hem niet meer. Ze gaven ook een blik uit in 1965, ter gelegenheid van de opening van de Zeelandbrug (eerst Oosterscheldebrug geheten), en een met de opening van de Stormvloedkering. Er zijn enkele sigarenbiikken met een foto van het Zierikzeese Havenplein. Een andere toont de Zuidhavenpoort, vanaf de landzij de gefotografeerd. Het onderschrift vermeldt: 'Engelse haven Zierikzee'. Duidelijk in elkaar gezet door iemand die had gehoord dat de Engelsekade in de buurt lag. Ook bezit ik twee blikjes van M.C. Doeleman, die bakker was op de hoek van de Poststraat en de Paternosterstraat. Op een ervan staat een foto van de uitkijktoren in de Domeinen. Er staan auto's aan de voet van de toren. Dat werd verboden in 1960, dus het blikje moet ouder zijn. Het koninklijk huis is eveneens rijkelijk vertegen woordigd op blik. Diverse generaties van het huis Oranje-Nassau zijn afgebeeld. In het geheel heb ik ongeveer 4000 mooie en interessante blikken om tentoon te stellen. Je bent zo enthousiast. Wat fascineert je aan blik? Blik roept zoveel nostalgische gevoelens op. De ver pleegster van Droste Cacao bijvoorbeeld kennen we allemaal. Het is een jeugdherinnering, van een prettig soort. Vroeger werd er heel veel in blik ver pakt. Blik is natuurlijk gewoon heel dun ijzer: in 1803 ontdekte men dat van ijzer, bedekt met een laagje tin, een hermetisch gesloten bus kon wor den gemaakt waarin voedsel door verhitting kon worden geconserveerd. Dat kwam Napoleon heel goed uit om zijn legers te kunnen bevoorraden. Men zegt dat daardoor het inblikken van voedsel op gang kwam. Blikken zijn zo divers. Er werd bij voorbeeld kunst afgebeeld op blik, maar ook romantische landschapjes, lieve plaatjes en zoete gedichtjes. Blikken vertegenwoordigen soms een heel tijdperk en kunnen bijdragen aan de sfeer in huis. Er is eindeloos te vertellen over blik. En dat doe ik erg graag. Naschrift Er zijn niet veel andere musea in Nederland die blik ken in huis hebben. In Uithuizermeden, helemaal boven in Groningen, is blikmuseum 'Het Behouden Blik' gevestigd. Gezien hun website is deze op dezelfde leest geschoeid als 'de Blikvanger'. Het 'Kruideniersmuseum' te Brielle heeft wel veel blik jes in haar collectie, maar is daar niet in gespeciali seerd. In Deventer heeft lang het Speelgoed- en Blikmuseum bestaan. Helaas verblijft de blikcollec- tie, die indertijd geschonken werd door het bedrijf Thomassen en Drijver Verblifa -de grootste blikfa- briek van Nederland- en uit 4000 stuks bestaat, grotendeels in het depot. Binnen afzienbare tijd komen er door schenking nog eens 4000 stuks bij. Alle blik is eigendom van de gemeente Deventer, die bezig is om er een goed pand voor te zoeken. Het plan is om in 2009 'het Nationale Blikmuseum' officieel te openen. Tot die tijd worden er wel steeds kleine blikexposities gehouden in het Deventer Historisch Museum 'de Waag'. We mogen constateren dat met museum 'de Blikvanger' Schouwen-Duiveland iets bijzonders in huis heeft. Betty Blikman-Ruiterkamp 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 19