JAARVERSLAG COMMISSIE TIJDSCHRIFT De Commissie Tijdschrift bestond in 2007 uit: Sander den Haan (eindredactie), Betty Blikman- Ruiterkamp, Jan Verduijn den Boer, Joris Boddaert en Jeroen Padmos, 2007 was voor de Commissie Tijdschrift een mooi maar bewogen jaar. Niet in de laatste plaats omdat zij afscheid moest nemen van twee toegewijde leden. Jan Verduijn den Boer was vanaf 1990 lid van de redactie en maakte zich al die jaren ver dienstelijk op de terreinen van fotografie en de rubriek 'In 't kort' (jaaroverzicht). Merel Bootsma te Nieuwerkerk heeft de buitenfotografie overgeno men. Ook werd afscheid genomen van eindredac teur Sander den Haan. Sander den Haan was even eens meer dan tien jaar lid van de Commissie en vond dat het na deze periode tijd was geworden om zijn taken over te dragen aan een andere belangstellende. De eindredactie is vanaf de Najaarsvergadering in handen van Aad Pattenier uit Scharendijke. In de nummers 118 tot en met 120, de vorig jaar verschenen exemplaren van Stad en Lande; Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland, werden achtereenvolgens gepubliceerd: "Wonen en trouwen in groepsverband", door Betty Blikman-Ruiterkamp te Zierikzee; "Dit huis, zeer hecht, zeer sterk", door Wim de Vrieze en Henk Dalebout te Burgh-Haamstede; "Zijne slimheid kent geene palen", door Jan Midavaine te Veere; "Een familie Cats sinds de achttiende eeuw op Schouwen-Duiveland", door André Flikweert te Zierikzee; "Muurreclame in Dreischor", door Betty Blikman- Ruiterkamp; "Interieurfoto's Zierikzeese café De Biet gezocht", door Robbert Roggeband te Zierikzee; "Een geschilderd Haamsteeds duinlandschap uit de twintigste eeuw", door Betty Blikman- Ruiterkamp; "Een vestingplan van Zierikzee door Bernard de Gomme", door Frans Westra te Haren; "Huis van Nassau te Zierikzee na 350 jaar ter ziele", door Rinus van Langeraad KAzn. te Hoofddorp; "Anatomielessen in achttiende-eeuws Zierikzee", door Jeroen Padmos te Rotterdam; "Stil protest tegen uitblijven reconstructieplan pakhuisjes", door Erna Jurg te Zierikzee; "Vogelbeschermers van de toekomst", door Sander den Haan te Zierikzee. Voorts verscheen een aanvulling op de eerdere bijdrage over Cornelis van Akeloo, door Jan Midavaine. Een overzicht van de bijdragen die in Stad en Lande zijn verschenen, werd opgenomen op de website van de Vereniging. Enkele bijdragen zijn daar digitaal raadpleegbaar voor zowel leden als niet-leden. De internetredactie werd door Jeroen Padmos verzorgd. 'Praet', 'Wie is dat noe?', 'In het kort' en 'Uut de pepieren', de vaste rubrieken, verschenen ook in 2007. Ze werden verzorgd door achtereenvolgens Betty Blikman-Ruiterkamp, Liesbeth van der Doe- van der Geest, Jan Verduijn den Boer en Sander den Haan. Saskia Eggink-du Burck te Nieuwerkerk illustreerde twee afleveringen van 'Uut de pepie ren', die gaan over het op zijn Frans aanspreken van de vader door kinderen in de negentiende eeuw en de diefstal van lood door een Franse sol daat te Zierikzee. Voor de interviewrubriek 'Praet' werd achtereen volgens gesproken met Jaap Schoof, voorzitter van het bestuur van het Watersnoodmuseum 1953 te Ouwerkerk en met Jan Verduijn den Boer te Noordgouwe, de oud-redactiefotograaf van Stad en Lande. De verzending van Stad en Lande werd voorbreid door: Betty Blikman-Ruiterkamp, Lex en Emmy Luijendijk te Burgh-Haamstede, Carolien de Vrieze aldaar, en Huib en Adri Kesteloo te Nieuwerkerk. Ook werkten hieraan mee Hans en Ineke Erbrink, Joop van Loo en Cor van der Linde. Voor de bezor ging in de diverse kernen op Schouwen-Duiveland hebben zich ingezet de leden Ada van der Klooster in Brouwershaven en Zonnemaire, Hugo Doeleman in Dreischor, Jan en Lenie Verduijn den Boer in 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 20