De gevel van sigarenwinkel De Rookende Moor in 1949, ten tijde van de viering van het 1100-jarig bestaan van Zierikzee (fotocollectie familie Van der Veken-Annaert) wei. Het plafond bestond uit vlakke delen, in vak ken verdeeld door grote zware balken. Monumentenzorg wilde daar kinderbalken voor terug. Die bleken er al te zitten, toen men het voor ons zichtbare plafond eruit sloopte; maar er kwam ook een ongeveer vijftien centimeter dik stoftapijt naar beneden, waar niemand op dat moment blij mee was. Na alle perikelen tijdens de renovatie was het eindresultaat erg mooi en iedereen zeer tevre den. Toen is er ook een tweede Moor gekomen, want de eerste was door de tand des tijds helemaal verweerd en vermolmd. Men heeft hem aan het museum geschonken, waarna hij werd gerestau reerd. De nieuwe Moor was van steen en van een grijsgroene kleur. Hij is kleiner en heeft een paleisje als achtergrond. Of de huidige Moor nog dezelfde is, en later geschilderd, is mij niet bekend. Misschien is het nog leuk te vermelden dat mijn man en ik in september 2006 de intocht van de Moren in Altea (Spanje) hebben gezien. Ze liepen daar "echt", de Rookende Mooren. Ik kreeg aan vullende informatie van Huib Uil, waarvoor dank. Naschrift. Archivaris Huib Uil publiceerde in maart 1990 een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van het pand aan de Korte Sintjanstraat. Naar alle waar schijnlijkheid heeft Jan Willem Vorstheuvel Labrand, die zich eenvoudig Jan La Brand liet noe men zijn winkel al in de negentiende eeuw de naam 'de Rookende Moor' gegeven. In 1948 werd het pand verkocht aan de N.V. Koninklijke Zeelandia, vlak voordat de familie Annaert als huur der aantrad. De uitbater kreeg in 1961 zoveel vra gen naar het verdwenen beeldje, dat er beslist een nieuwe moest komen. De Eindhovense kunstenaar Tom van der Linde ontwierp en maakte een opvol ger. Ondanks een enigszins ander uiterlijk viel deze zeer in de smaak bij het publiek. Zeelandia direc teur H. Doeleman schonk het oude beeldje aan het Gemeentemuseum. Het was in zeer slechte staat en in zes delen uiteengevallen. Na restauratie is het een van de aardigste stukken van de museumcol lectie. Zeelandia ruilde het winkelpand in 1986 met de gemeente Zierikzee, tegen enkele andere pan- 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 25