NIEUWE LEDEN Het strafregister In 1898 legde men in het Burgerweeshuis een strafregister aan. Deze werd slechts twee jaar lang bijgehouden, maar geeft ons toch wat inzicht in de 'wandaden', door de weeskinderen gepleegd. Op 5 mei 1898 stond Roelof Waardenburg terecht voor het college van regenten. De binnenvader - verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het weeshuis en de opvoeding van de kin deren - had geconstateerd dat Roelof drie dagen achtereen 's avonds te laat was thuis gekomen. Hij kreeg twee zondagen huisarrest. Dat betekende voltijds binnenblijven, niet naar de kerk en al hele maal nergens anders naartoe. Huisarrest op zon dag was een straf die vaker werd toegepast. Ook Adriana Verdoorn, die nogal eens loog, kreeg deze straf. Ze onderging dit in juni, maar ze bleef hard leers en ook in juli moest ze opnieuw een zondag thuis blijven. Hester Phernambucq had haar tong uitgestoken naar de naai-juffrouw, wat haar huis arrest opleverde. Adriaantje den Dekker deed zeer brutaal tegen de binnenvader en kreeg daarom twee zondagen straf. Het huis bezat ook een spe ciale strafkamer, die ter verzwaring ingezet kon. Toch bleven sommige kinderen onverbeterlijk. Johannes Janse was zo'n kind. Toen hij in mei werd betrapt op slordigheid en liegen, mocht hij een hele dag in de strafkamer doorbrengen. Het hielp niets: in juli daaropvolgend kreeg hij dezelfde straf, dit maal wegens brutaliteit en schoppen. In april 1899 had hij gevochten, waarvoor twee dagen strafka mer zijn lot werd, net als zijn broer Cornelis, voor hetzelfde delict. De laatste maakte het zo bont dat hij in 1902 werd verplicht om dienst te nemen bij de Marine, wegens verregaande ongehoorzaam heid. Daar zouden ze hem wel mores leren! Ook Adrie Verdoorn was geen lieverdje. Hij stal een dubbeltje van een schoolkind, loog en ontkende alle schuld. Dit leverde hem maar liefst zeven zon dagen strafkamer op en drie dagen op water en brood. Dit alles in hoop op beter. Zoals gezegd, opvoeden is moeilijk. Geraadpleegde bron: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Notulen regenten Burgerweeshuis 1863-1900. Betty Blikman-Ruiterkamp Gemeentelijke Musea Zierikzee Familie W. J. Groen De heer T. Hage Mevr. M. D. Hage-Rotte Mevr. R. May-Callenfels Mevr. W. J. Obbink-Bulsink Mevr. P. Postma-de Vogel De heer B. Waaijenberg Zierikzee Zutphen Bruinisse Serooskerke Zierikzee Brouwershaven Delft Schuddebeurs 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 28