JAARVERSLAG COMMISSIE KLEINE MONUMENTEN De nieuwe vraag. Deze dia, afkomstig uit de diacollectie van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, is halverwege de jaren vijftig van de twintigste eeuw gemaakt door fotograaf JJ. van den Berge te Burgh- Haamstede. Waar is dit? Van wie was de boerderij? Oplossingen kunnen tot 21 juni 2008 toegestuurd worden aan Betty Blikman, Oude Haven 50, 4301 CL Zierikzee of per e-mail: bettyblikman@zeelandnet.nl Door het vertrek uit de commissie van Jan Verduyn de Boer is de commissie weer een belangrijke medewerker kwijt geraakt. Jan heeft jarenlang voor de commissie werk verzet en we zullen hem als fotograaf zeker missen. De commissie bestaat ver der uit Frans Babijn en ondergetekende en heeft dringend behoefte aan aanvulling. Het liefst zien wij enthousiaste mensen komen die verstand heb ben van digitale fotografie en alles wat daarmee samenhangt. Er is een begin gemaakt met het maken van digita le opnamen van een gedeelte van de binnenstad van Zierikzee. Het resultaat hiervan staat inmiddels op CD-rom. De bedoeling is, dat al de gegevens uit het archief van de Commissie Kleine Monumenten door middel van scannen gedigitaliseerd wordt. Dat is een fikse klus, waan/oor we de knowhow niet direct in huis hebben. Voelt u hier wat voor dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze com missie. U kunt zich aanmelden bij Hans Erbrink, tel 4215669 of per email: h.erbrink@planet.nl Hans Erbrink 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2008 | | pagina 9