Een derde ervaring is de toenemende mate van betre den van verboden of beperkt toegankelijke gebieden en het daarmee verstoren van de vooral in de broedtijd zó nodige rust. Bovendien worden er daardoor in gebie den als het Zeepe en ook in andere duingebieden overal nieuwe wandelpaden gevormd en waardevolle stukjes "biotoop" verstoord. Nu is het zonder een onderzoek als met het "Systeem Mennema" natuurlijk niet mogelijk om een eenduidig verband vast te stellen tussen bovengenoemde verschijn selen en het afnemen in aantal van bepaalde soorten broedvogels. Maar dat de roodborsttapuit dit jaar in zijn nu veel betreden gebied niet is teruggekomen, is een feit. Ook broedden er dit jaar minder nachtegalen in het met illegale wandelaars bezaaide Zeepe en ook het aantal bergeenden met jongen nam daar dit seizoen sterk af ten opzichte van vorige jaren. En het is wel zeker, dat Scharendijke ca. 80 kuif- en tafel-eendjes een gelegenheid tot overwinteren en daar mee de bewoners een stukje natuurlijke rekreatie van uitzonderlijke schoonheid heeft ontnomen; het plasje, waarop deze vogels zwommen is namelijk deze maand van overheidswege gelegaliseerd weggebulldozerd. Daarmee zeg ik niets kwaads van de mensen, die daar straks gaan "recreëren"; die grijpen slechts een door de overheid geboden hand. Ik onthoud mij van het trekken van kwantitatieve con clusies naar aanleiding van het nu volgende overzicht, de gegevens zijn daarvoor niet geschikt. Misschien komt dat nog eens als er consequent inventarisaties worden gehouden en als een andere wens van de heer Mennema is vervuld: een bioloog in gemeentedienst op Schouwen-Duiveland. Hopelijk is het dan voor de natuur en de gezonde rekreatie nog niet te laat! -Want ondanks officiële dementi's zeg ik: "Van de natuur moeten we leven!" En in verband met het volgende: "Een ei hoort erbij

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 100