4. Terrein "de Jonge", Badweg Bergeend 7 Boerenzwaluw 6 Braamsluiper 1 Ekster 9 Fazant 22 Fitis 12 Grasmus 3 Graspieper 8 Groene Specht 3 Groenling 9 Heggemus 8 Houtduif 12 Huiszwaluw 3 Kievit 8 KI. mantelmeeuw 8 Kneu 10 Nachtegaal 4 Pimpelmees 3 Putter 3 Rietgors 2 Rietzanger 1 Ringmus 2 Roodborst - 4 Scholekster 8 5. Vroongronden Slobeend Snor Spreeuw Sprinkhaanr ietzanger Stormmeeuw Tapuit Tjiftjaf Tortelduif Tuinfluiter Turkse tortel V eldleeuwerik Vink Vlaamse Gaai Waterhoen Wilde Eend Winterkoning Witte Kwikstaart Wulp Zanglij ster Zwarte Kraai Zwartkop Bergeend 12 Pimpelmees Boerenzwaluw 3 Ringmus Boomkruiper 1 Roodborst Boom pieper 1 Scholekster Braam sluiper 1 Spotvogel Ekster 3 Spreeuw Fazant 3 Staartmees Fitis 23 Steenuil Graspieper 17 Tapuit Groene Specht 3 Tjiftjaf

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 103