103 7. Koudekerkse inlaag enkele aangrenzende landerijen Bergeend Grutto Kievit Kluut Kokmeeuw Scholekster 3 28 70 79 20 47 Slobeend Tureluur Waterhoen Wilde Eend Wintertaling 1 77 10 9 1 Schelphoek Bergeend 2 Patrij s 3 Boerenzwaluw 5+8 Pimpelmees 4 Ekster 1 Putter 2 Fazant 10 Rietgors 3 Fitis 14 Ringmus 3 Gele Kwikstaart 2 Roodborst 1 Gierzwaluw 3 Scholekster 2 Graspieper 3 Spreeuw 4 Groenling 5 Tjiftjaf 1 Heggemus 6 T ortelduif 3 Houtduif 12 Tuinfluiter 3 Huismus 8 Tureluur 3 Huiszwaluw 2+8 V eldleeuwerik 5 Kievit 3 Vlaamse Gaai 1 KI. Karekiet 7 Waterhoen 5 Kluut 1 Wilde Eend 11 Kneu 50 Winterkoning 4 Knobbelzwaan 1 Witte Kwikstaart 2 Koekoek 2 Zanglij ster 12 Koolmees 7 Zwartkop 1 Meerkoet 2 Merel 15 Het laatste cijfer betreft het dorp Serooskerke.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 105