t04 9. Flaauwer sWever sinlaag en aangrenzende landerijen Bergeend Grutto Kievit Kluut 5 38 72 54 Scholekster Tureluur Waterhoen Wilde Eend 56 76 22 12 10. Heesterlust Blauwe Reiger 15 Wielewaal 11. Krekengebied Ouwerkerk Bergeend 18 Rietgors 5 Boerenzwaluw 4 Scholekster 24 Bontbekplevier 2 Slobeend 2 Ekster 2 Staartmees 4 Fazant 14 Strandplevier 2 Gele Kwikstaart 2 Tapuit 1 Graspieper 42 Tureluur 5 Grutto 1 Veldleeuwerik 38 Kievit 18 Visdief 22 Kleine Karekiet 17 Vlaamse Gaai 4 Kluut 12 Waterhoen 7 Koolmees 6 Wielewaal 4 Kokmeeuw ca. 350 Wilde Eend 23 Meerkoet 22 Witte Kwikstaeurt 2 Nachtegaal 1 Zwarte Kraai 1 Patrij s 4 Pimpelmees 10 Als broedvogel aanwezig, maar niet geteld: Bosrietzanger Groenling Fitis Heggemus Grasmus Houtdief Gr. Vliegenvanger Huismus

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 106