"Kneu Merel Putter Ringmus Roodborst Spreeuw Tjiftjaf Tortelduif Tuinfluiter Turkse Tortel Vink Winterkoning Zanglij ster Zwartkop Een paartje Ransuilen werd geregeld waargenomen. 12. Dijkwater Bergeend 8 Bontbekplevier 6 Ekster 1 Fazant 8 Fuut 1 Gele Kwikstaart 1 Graspieper 58 Grutto 1 Kievit 24 Kleine Karekiet 7 Kluut 14 Knobbelzwaan 2 Kokmeeuw 350 Kuif eend Meerkoet Pat rij s Rietgors Scholekster Slobeend Strandplevier Tapuit Tureluur V eldleeuwerik Visdief Waterhoen Wilde Eend Witte Kwikstaart 16 28 2 4 32 4 3 1 9 41 1 6 48 2 13. Zuidhoëk-inlagen, Zierikzee 1 Noordse Stern 8 Scholekster 1 Tureluur 19 Veldleeuwerik B ontb ekpl evi e r Graspieper Grutto Kievit Kluut Kokmeeuw Meerkoet 21 53 1 Visdief Waterhoen Wilde Eend 6 4 4 7 11 4 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 107