/<5V Koekoek Koolmees Kuifeend Merel V eldleeuwerik Wilde Eend Een koekoeksjong werd door mevrouw Meerman ver zorgd. Ouwerkerk Wilde Eend Renesse Wilde Eend Koolmees Sirj ansland Kluut 1 Veldleeuwerik 1 16. Verspreide waarnemingen Hogezoom, rond "Tidorp". Deze waarnemingen werden volgens de internationale "Atlas"-code gepresenteerd. Wij geven hier een alge meen overzicht ervan weer. Koolmees 1 Spreeuw Merel 10 Zanglijster Ringmus 1 Geregeld waargenomen in de broedtijd: Boomkruiper Kneu Koekoek Roodbor st Bos, Slot-Haamstede Groene Specht 1 Rouwkwik staart T ortelduif Vink Winterkoning Bos "Gadra" Steenuil 5 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 109