108 -Grevelingenlaan, Haamstede Fitis Heggemus Kneu Koolmees 2 Merel 2 Pimpelmees 2 Roodborst 4 Winterkoning 3 1 2 2 3 Zanglij ster Ellemeet Grutto Slobeend Scharendijke, inlagen Langendijk 2 2 Ofschoon geen precieze aantallen werden geteld, be staat de indruk, dat hier weer dezelfde soorten als vorig jaar genoemd, in ongeveer dezelfde aantallen hebben gebroed (Huismus, Huiszwaluw, Koolmees, Merel, Spreeuw, Zanglijster).

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 110