het binnonduinlnndsctap uan schouwen Inleiding. Onder binnenduinlandschap (ook wel duinzoom gebied) wil ik hier ver staan het overgangsgebied tussen polder en duinen tussen de hoogte lijnen van 1 m en 5 m +NAP. -kaart 1- Elders in Nederland is dit overgangsgebied vrij smal. Op Schouwen (Oosteren- en Westeren Ban) bereikt het plaatselijk echter een breedte van meer dan 2 km. De bodemkaart geeft dit gebied aan als "kalkloze duinzanden met een humusarme tot matig humeuze bouwvoor". Het bijzondere landschap dat daar nu te zien is kan begrepen worden door kennis van de historische geografie van het gebied. Ik begin met de geologische ontstaansgeschiedenis. Daarna wordt het vraagstuk van de haaimannen besproken. De historisch-geografische beschouwingen gaan tot ca. 1950; dan begint de omvorming van een agrarisch tot een stedelijk-recreatief gebied. Vrij veel aandacht wordt geschonken aan het binnenduinlandschap tussen Burgh en Westenschouwen. De veranderingen zijn daan het duidelijkst zichtbaar. Bovendien kreeg ik voor dat gebied informatie van J. P. C. Boot.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 13