16 1C. Dekker: Zuid-Beveland 1971 2) J. Verheye van Citters: Memorie over de Vroon-, Leen-, Hayman-, en Vrijlanden in Zeeland 1813. Herdrukt Archief Zeeuwsch Genootschap 1865. 3A. J. F. Fokker: Schouwen vóór 1600. 1909. 4)P. L. Tack: Walcherse plaatsnamen. Nomina Geographica Neerlandica X, 1936. 5)P. L. Tack: Hayman in Archief Zeeuwsch Genootschap 1939, 1941-42. J. A. Hubregtse: De haymanlanden op Schouwen, Walche ren en Westvoorne. Archief Zeeuwsch Genootschap 1937. A. Scher penis se: Over den naam het begrip Hayman. Archief Zeeuwsch Genootschap 1938. A. Scherpenisse: Hayman. Archief Zeeuwsch Genootschap 1940. 6) H. J. Keuning: L'habitat rural aux Pays -Bas. Tijdschr. Kon. Ned. Aard. Gen. 1938. 7)W. Foerste: Haaiman. Taal en tongval 1959. 8) Middelnederlands Woordenboek: dl. II Aanvullingen etc. 9)H. Schoorl: Zeshonderd jaar water en land. Bijdrage tot de historische geo- en hydrografie van de Kop van Noord- Holland in de periode 1 150 - 1750. 1973. 10) Woordenboek der Zeeuwse dialecten 1974. 11A. W. Vlam: Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden. 1942. 1941.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 18