19 Juist dit jaar is het wel interessant erop te wijzen dat deze vorm van ontginning fraai beschreven is door Jacob Cats die in de "schrale duynen, tusschen den Haegh en Scheveningen" zelf dit werk had laten ve rrichten: De kunst, hierin gebruikt, en is niet al te groot De stof, ons allernutst, is bagger uit de sloot (uit: "Ouderdom en buytenleven") Schrale duyn, onvruchtbaar sant Daer geen Els en is geplant (uit: "Hofgedachten") Nu wie van ligte duin wil maken nutte landen Die ga met onderschyt omtrent de schrale zanden Wat grof is of te scherp, of vuylen roest gelyck, Brengt dat niet in een tuin, maar in een buitendyck (uit: "Ouderdom en buytenleven") Op de "buitendyck" plant Cats "meijen" (meidoorns). Hij prijst het bladafval uit de greppels "waarnevens boomen wassen":

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 21