8qO mbaud: %öz_ dt'é jaar.81 onde strandexcume 8Z-8S verkeersslachtoffers 88-86 tropisdre Zad&K opOrts sir and 86-88 meze weesjes 89-91 de vinkenbaan-slot 92-93 winter programma 98 mededelingen 95-96 broedgegemns 19?? 96-108 Sx De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland is op 10 mei 1949 opgericht en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 17 juli 1954. °s° J Bank Rabobank "Schouwen" te Zierikzee. Postgiro 59368. Beide, t. n. v. Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Zierikzee .Kontributie: minimaal f 6, 50 per jaar. Adreswijziging en ledenadministratie: F. Schoonakker, Schelphoekstraat 4, Zierikzee, tel. 01110 - 2635 v T//.-v V - t Redaktie en tekenwerk: o^o Henk Doornekamp, Lijsterweg 11, Renesse. oo Druk L O, Zierikzee •*V-

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 2